Gå direkte til innhold
 

Klyngemidler til landbruk og anvendt bioteknologi i Hamarregionen

Med bakgrunn i Landbruks- og matdepartementets tildelingsbrev for 2014, lyses det med dette ut 3 mill. kroner til landbruk og anvendt bioteknologi i Hamar-regionen.

Annen støtte Velg

Meldinger:

Kun inviterte miljøer kan sende søknad.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Totalt 3 mill. kroner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Det er viktig å opprettholde og videreutvikle gode kunnskapsklynger for norsk landbruk. Det settes derfor av 3 mill. kroner til den landbruksbaserte bioteknologiklyngen i Hamarregionen. Midlene skal gi mulighet til å videreutvikle virksomhet som pådriver for ytterligere kunnskapsutvikling for langsiktig verdiskaping innen de biobaserte næringene.

Føringer:

Midlene kan brukes til nettverksaktiviteter, idéutvikling, forprosjekter og mobilitetsordninger som legger til rette for etablering av innovasjonsprosjekter og langsiktig internasjonalt samarbeid. Samarbeidstemaene skal være strategisk viktig for klyngen.
 

Kontaktpersoner