Gå direkte til innhold
 

Registrering av prosjekter til WoodWisdom Net+

Denne utlysningen er kun for registrering av prosjekter som er innvilget av ERA-nettet WoodWisdom Net+.

Forskerprosjekt Velg

Status:

Gjennomført

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Denne utlysningen er kun for registrering av prosjekter som er innvilget av ERA-nettet WoodWisdom Net+.

Generelle føringer for forskerprosjekter må følges.

 

Kontaktpersoner