Gå direkte til innhold
 

Høgskolesatsingen ved HiNT og HiHm

Denne utlysningen er kun for registrering av søknader fra Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Hedmark. De aktuelle søkerne er orientert i egen e-post fra Forskningsrådet.

Forskerprosjekt Velg
Annen støtte Velg

Status:

Gjennomført

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Generelle føringer for forskerprosjekter må følges, prosjektbeskrivelsen må følge mal for prosjektbeskrivelse for Forskerprosjekter eller Annen støtte.

  • Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 A4-sider.
  • Norsk oversettelse av prosjekttittel, prosjektsammendrag og prosjektets mål skal foreligge som eget vedlegg til søknaden (maks 1 A4-side)

Søknadsfrist: 12. september, kl. 13:00
 

Kontaktpersoner