Gå direkte til innhold
 

ERA-Net SUSFOOD Call for proposals 2014

ERA-Net Susfood inviterer til transnasjonale samarbeidsprosjekter innenfor bærekraftig matproduksjon og konsum. Denne utlysningen er kun for registrering av prosjekter som har blitt bevilget av ERA-Net Susfood, første utlysning 2014.

Forskerprosjekt Velg

Meldinger:

Skissefrist for denne utlysningen er 3. mai 2013 kl. 15 (CET), se følgende lenke: http://www.susfood-era.net/
Utlysningen er kun av tekniske årsaker annonsert med søknadsfrist «løpende».

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

For å finansiere den norske delen av samarbeidsprosjektene er det satt av 2 mill. NOK/år i 3 år til denne utlysningen.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Utlysningen omfatter både forskerprosjekter og innovasjonsprosjekter for næringslivet. Det er obligatorisk å sende inn skisse som første trinn i prosessen. Fristen for skisse er 3. mai kl. 1500 (CET)

ERA-nettet SUSFOOD-Sustainable food production and consumption består av 25 deltakere fra 16 land. Bakgrunnen for initiativet er å kunne bidra til at forskning relatert til bærekraftig prosessering og produksjon av marin og landbruksbasert mat, etter råvareproduksjonsleddet og videre i verdikjeden fram til konsument, kan sikres gjennom innsats i et strategisk europeisk samarbeid.

I denne utlysningen vil det bli fokus på tre utvalgte temaområder:

  1. Improving input, waste and side flow strategies to increase resource efficiency and provide added value in food products and food processing, manufacture, reducing input (energy, water) in the food chain
  2. Innovation in food processing technologies and food products to support a sustainable food chain
  3. Understanding consumer behaviour to encourage a (more) sustainable food choice

Nærmere beskrivelse av utlysningen og gjeldende krav og retningslinjer legges ut på følgende lenke: http://www.susfood-era.net/ der innholdet i «1st call» vil aktiveres 15.2.2014.

Det forutsettes et samarbeid mellom 3 europeiske partner-land, som deltar med finansiering i denne
utlysningen, i hvert prosjekt. Aktuelle land fremgår av utlysningen. Midler fra Bionær-programmet utgjør 2 mill. NOK /år i 3 år, og vil gå til norske partnere i prosjektene. Det kan søkes både forskerprosjekter og innovasjonsprosjekter for næringslivet.
Utlysningen administreres av den tyske partneren. Det legges opp til en prosess med skisser (pre-proposals) som første trinn og prosjektstart våren 2014.
 

Andre nettsider