Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

BIONÆR - bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer (BIONÆR)

Frist Utlysning
10.04.2019
13:00 CEST
55 millioner til samarbeidsprosjekter på skog og klima og mattrygghet Velg
10.04.2019
13:00 CEST
30 millioner til samarbeidsprosjekter for forskning på bærekraftig bruk og vern av utmarksressurser Velg
Løpende Nye prosjekter i ERA-nett som støttes av BIONÆR Velg
Løpende Innovasjonscamp - Registrering av forprosjekt Velg
Løpende 4 millioner kroner til forprosjekter innenfor foredling av bioressurser Velg
Løpende 4 millioner til kunnskapsnotater på plantehelse, dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet Velg
Løpende Nye prosjekter i ERA-nett som støttes av BIONÆR (Ny) Velg
15.02.2019
12:00 CET
Gjennomført
Nordisk komité for landbruks- og matforskning lyser ut midler til nordisk samarbeid om antibiotikaresistens Velg
13.02.2019
13:00 CET
Gjennomført
Inntil 6 millioner til nasjonale Én helse-nettverk innenfor antibiotikaresistens Velg
10.10.2018
13:00 CEST
Gjennomført
Inntil 95 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor mat- og biobaserte næringer Velg
12.09.2018
13:00 CEST
Gjennomført
100 millioner til forskerprosjekter på bioøkonomi Velg
12.09.2018
13:00 CEST
Gjennomført
Inntil 30 millioner til forskning på "nullutslippsgården" Velg
10.09.2018
13:00 CEST
Gjennomført
OECD-programmet for biologiske ressurser i landbruk og fiskeri lyser ut arrangementsstøtte og internasjonale stipend for forskermobilitet Velg
25.04.2018
15:00 CEST
Gjennomført
40 millioner kroner til kinesisk-norsk forskning på bærekraftig landbruk og samlet belastning på økosystemer Velg
03.04.2018
13:00 CEST
Gjennomført
Skisse for å kunne etablere kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler Velg
22.11.2017
13:00 CET
Gjennomført
30 millioner kroner til norsk-indisk forskningssamarbeid om bioøkonomi Velg
22.11.2017
13:00 CET
Gjennomført
Forsterkningsmidler til norske partnere i prosjekter innenfor samfunnsutfordring 2 (SC2) i Horisont 2020 Velg
11.10.2017
13:00 CEST
Gjennomført
4 millioner kroner til forprosjekter med forskningstemaet full utnyttelse av bioressurser gjennom smarte løsninger Velg
11.10.2017
13:00 CEST
Gjennomført
Inntil 45 millioner til LAVUTSLIPP2030 jordbruk og klima - Innovasjonsprosjekter i næringslivet Velg
11.10.2017
13:00 CEST
Gjennomført
Inntil 95 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor mat- og biobaserte næringer og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri sine ansvarsområder Velg
10.09.2017
13:00 CEST
Gjennomført
OECD-programmet for biologiske ressurser i landbruk og fiskeri lyser ut arrangementsstøtte og internasjonale stipend for forskermobilitet Velg
06.09.2017
13:00 CEST
Gjennomført
50 millioner til forskning på utnyttelse og videreforedling av biobasert restråstoff Velg
06.09.2017
13:00 CEST
Gjennomført
LAVUTSLIPP2030 forskerprosjekter på jordbruk og klima Velg
06.09.2017
13:00 CEST
Gjennomført
Inntil 120 millioner kroner til forskerprosjekter Velg
13.03.2017
15:00 CET
Gjennomført
Prosjektstøtte fra SUSFOOD2 til bærekraftig matproduksjon Velg
15.02.2017
13:00 CET
Gjennomført
Inntil 3,5 millinoner kroner til nationale nettverk innenfor antibiotikaresistens Velg
12.10.2016
13:00 CEST
Gjennomført
4 millioner kroner til forprosjektmidler til nyskapende bionæringer Velg
12.10.2016
13:00 CEST
Gjennomført
Inntil 20 millioner kroner til næringsrelevant forskning for anvendelse av nanoteknologi i bionæringer – Innovasjonsprosjekter i næringslivet Velg
12.10.2016
13:00 CEST
Gjennomført
10 millioner til Innovasjonsprosjekter for leverandørindustrien til fiskeflåten Velg
12.10.2016
13:00 CEST
Gjennomført
Inntil 135 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor næringsmidler, sjømat, jordbruk, skog- og trebruk Velg
07.09.2016
13:00 CEST
Gjennomført
BIONÆR lyser ut inntil 4 mill. kroner til forvaltningsforskning på landdyr- og/eller plantehelse Velg
07.09.2016
13:00 CEST
Gjennomført
Forskerprosjekt 2017 – tar bioøkonomien videre Velg
20.04.2016
13:00 CEST
Gjennomført
Fellesutlysning: 800 000 kroner til nettverk på mat og helse Velg
20.04.2016
13:00 CEST
Gjennomført
Nettverksstøtte for 2016-2018 Velg
10.03.2016
15:00 CET
Gjennomført
ERANet-LAC Fellesutlysning Velg
14.10.2015
13:00 CEST
Gjennomført
Inntil 20 millioner til næringsrettet forskning for anvendelse av nanoteknologi i bionæringer Velg
14.10.2015
13:00 CEST
Gjennomført
Inntil 20 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet for anvendelse av nanoteknologi i bionæringer Velg
14.10.2015
13:00 CEST
Gjennomført
Inntil 135 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor BIONÆR og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri Velg
09.09.2015
13:00 CEST
Gjennomført
Forskerprosjekt for 2016 Velg
09.09.2015
13:00 CEST
Gjennomført
Fellesutlysning: 45 mill. til forskning på arealforvaltning i kystsonen Velg
27.05.2015
13:00 CEST
Gjennomført
Inntil 10 mill. kr til forskning på antibiotikaresistens og resistente bakterier Velg
01.10.2014
15:00 CEST
Gjennomført
Midler til hesteforskning Velg
03.09.2014
13:00 CEST
Gjennomført
IPN for 2015. Felles utlysning BIONÆR og FFL/JA Velg
03.09.2014
13:00 CEST
Gjennomført
Forsker- og kompetanseprosjekt for næringslivet for 2015 Velg
21.05.2014
13:00 CEST
Gjennomført
8 mill. kroner til forskning for en bedre offentlig forvaltning av dyrevelferd Velg
12.02.2014
13:00 CET
Gjennomført
BIONÆR lyser ut midler til nettverksstøtte Velg
16.10.2013
13:00 CEST
Gjennomført
Innovasjonsprosjekter i verdikjedene skog og tre til produkter. Velg
04.09.2013
13:00 CEST
Gjennomført
Forsker og kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN) for 2014 Velg
04.09.2013
13:00 CEST
Gjennomført
36 mill. kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet - Felles utlysning med FFL/JA Velg
28.11.2012
13:00 CET
Gjennomført
40 mill. kr til innovativ bioteknologi for verdiskaping i mat-, natur- og andre biobaserte næringer Velg
28.11.2012
13:00 CET
Gjennomført
Forskning på Mattrygghet – inntil 8 mill. kroner fra BIONÆR Velg
01.10.2012
23:59 CEST
Gjennomført
Midler til hesteforskning Velg
05.09.2012
13:00 CEST
Gjennomført
Innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor treforedling og trevirkebasert industri Velg
05.09.2012
13:00 CEST
Gjennomført
Nye strategiske programmer for Nofima Velg
05.09.2012
13:00 CEST
Gjennomført
Forskerprosjekt og kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN) for 2013 Velg
05.09.2012
13:00 CEST
Gjennomført
Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) for 2013. Felles utlysning med FFL/JA Velg
30.05.2012
13:00 CEST
Gjennomført
Sjømat og human helse – inntil 45 mill fra FHF og inntil 9 mill fra BIONÆRprogrammet Velg
Løpende
Gjennomført
Forsterkningsmidler til norske partnere i prosjekter innenfor samfunnsutfordring 2 i Horisont 2020 Velg
Løpende
Gjennomført
Obligatoriske skisser for forskerprosjekter med frist 2. mai 2018 Velg
Løpende
Gjennomført
Registrering av INNO INDIGO-prosjekter Velg
Løpende
Gjennomført
Inntil 4 millioner kroner til nasjonale nettverk for bærekraftig bruk og vern av utmarksressurser Velg
Løpende
Gjennomført
Obligatoriske skisser for forskerprosjekter med frist 3. mai 2017 Velg
Løpende
Gjennomført
NOK 40 million to joint Indo-Norwegian researcher projects on antimicrobial resistance Velg
Løpende
Gjennomført
Obligatorisk skissefrist 11. mai 2016 for søknader til utlysningen innen forvaltningsforskning på landdyr- og/eller plantehelse Velg
Løpende
Gjennomført
Obligatorisk skissefrist 3. mai 2016 for forskerprosjekt Velg
Løpende
Gjennomført
Registrering av C-IPM-prosjekt Velg
Løpende
Gjennomført
ERANet-LAC utlysning på bioøkonomi Velg
Løpende
Gjennomført
Forskerprosjekt for 2016 – obligatorisk skisse med frist 6. mai Velg
Løpende
Gjennomført
Frivillig skisse til utlysningen: Inntil 135 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor BIONÆR og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri Velg
Løpende
Gjennomført
Registrering av nye prosjekter - svensk/norsk hesteforskning Velg
Løpende
Gjennomført
Registrering av CORE Organic Plus søknader Velg
Løpende
Gjennomført
Registrering av ANIHWA-prosjekt Velg
Løpende
Gjennomført
Joint Action 2: Biomarkers in Nutrition and Health (BioNH) Velg
Løpende
Gjennomført
Klyngemidler til landbruk og anvendt bioteknologi i Hamarregionen Velg
Løpende
Gjennomført
IPN for 2015. Felles utlysning BIONÆR og FFL/JA - obligatorisk skissefrist 2. mai Velg
Løpende
Gjennomført
Forskerprosjekt og KPN for 2015 - obligatorisk skisse med frist 2. mai Velg
Løpende
Gjennomført
Registrering av prosjekter til WoodWisdom Net+ Velg
Løpende
Gjennomført
Registrering av ANIHWA-prosjekt Velg
Løpende
Gjennomført
Høgskolesatsingen ved HiNT og HiHm Velg
Løpende
Gjennomført
Arrangementsstøtte 2013/2014 Velg
Løpende
Gjennomført
ERA-Net SUSFOOD Call for proposals 2014 Velg
Løpende
Gjennomført
Nye prosjekter i svensk/norsk hesteforskning Velg
Løpende
Gjennomført
Nye prosjekter i ERA-nettet CORE Organic II Velg
Løpende
Gjennomført
Arrangementsstøtte 2016 og 2017 Velg
Løpende
Gjennomført
Nytt og innvilget JPI FACCE-prosjekt Velg

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling.

Vi gjør oppmerksom på at prosjektsammendraget kan bli videresendt til eksperter når de blir forespurt om å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

Hovedmål

BIONÆR skal fremme bioøkonomien gjennom å utløse forskning som fører til økt, mer lønnsom og bærekraftig produksjon i de biobaserte næringene innenfor landbruk og landbaserte biologiske ressurser.

BIONÆR vil:

 1. Styrke og utvikle:
  ​a. Kunnskap og kompetanse for eksisterende og nye biobaserte næringer og
  ​    tilhørende forvaltning
  b. Forskningsbasert innovasjon i mat- og andre biobaserte bedrifter og
  ​    forvaltning
 2. Stimulere norske kunnskapsmiljøer til internasjonalt forskningssamarbeid
 3. Øke verdikjede- og kretsløpsbasert produksjon i mat- og andre biobaserte næringer
 4. Øke næringenes og forvaltningens utbytte av kunnskap og kompetanse gjennom nytenkende samspill og kommunikasjon.

 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Næringslivet (ev. bransjer), forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler.

Varighet:

2018–

Totalbudsjett:

BIONÆR har p.t. et årlig budsjett på om lag 245 millioner kroner.

Dokumenter

Kontaktpersoner