Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

BIONÆR - bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer (BIONÆR)

Frist Utlysning
Løpende Registrering av ANIHWA-prosjekt Velg
Løpende Registrering av C-IPM-prosjekt Velg
Løpende Nye prosjekter i ERA-nett som støttes av BIONÆR Velg
Løpende NOK 40 million to joint Indo-Norwegian researcher projects on antimicrobial resistance Velg
Løpende Innovasjonscamp - Registrering av forprosjekt Velg
Løpende Registrering av INNO INDIGO-prosjekter Velg

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling.

I forbindelse med søknadsvurderingen kan prosjektsammendraget bli videresendt til eksperter som er aktuelle til å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

BIONÆRs tematiske avgrensning er jordbruks-, skogbruks- og naturbaserte verdikjeder. FoU innenfor temaet sjømat er flyttet ut av BIONÆRs ansvarsområde og rene "blå" prosjekter støttes derfor ikke lenger av programmet. Tematikk knyttet til kretsløpstankegangen i bioøkonomien står sentralt innenfor programmet og BIONÆR samarbeider med flere andre programmer om dette.

Hovedmål

BIONÆR skal utløse forskning som bidrar til økt, mer lønnsom og bærekraftig produksjon i de biobaserte næringene.

Delmål

 1. Styrke og utvikle:
  • kunnskap og kompetanse for eksisterende og nye biobaserte næringer og tilhørende forvaltning
  • forskningsbasert innovasjon i mat- og andre biobaserte bedrifter og forvaltning
 2. Stimulere norske kunnskapsmiljøer til internasjonalt forskningssamarbeid. 
 3. Bidra til verdikjede- og kretsløpstankegang i mat- og andre biobaserte næringer
 4. Øke næringenes og forvaltningens utbytte av kunnskap og kompetanse gjennom nytenkende samspill og kommunikasjon.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra BIONÆR-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Næringsliv, forskningsinstitutt, universitet og høgskoler.

Varighet:

x

Totalbudsjett:

Ca. 225 millioner kroner årlig.

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner