Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

BIONÆR - bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer (BIONÆR)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling.

Vi gjør oppmerksom på at prosjektsammendraget kan bli videresendt til eksperter når de blir forespurt om å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

Hovedmål

BIONÆR skal fremme bioøkonomien gjennom å utløse forskning som fører til økt, mer lønnsom og bærekraftig produksjon i de biobaserte næringene innenfor landbruk og landbaserte biologiske ressurser. 

BIONÆR vil:

 1. Styrke og utvikle:
  ​a. Kunnskap og kompetanse for eksisterende og nye biobaserte næringer og
  ​    tilhørende forvaltning
  b. Forskningsbasert innovasjon i mat- og andre biobaserte bedrifter og
  ​    forvaltning
 2. Stimulere norske kunnskapsmiljøer til internasjonalt forskningssamarbeid
 3. Øke verdikjede- og kretsløpsbasert produksjon i mat- og andre biobaserte næringer
 4. Øke næringenes og forvaltningens utbytte av kunnskap og kompetanse gjennom nytenkende samspill og kommunikasjon.

 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Næringslivet (ev. bransjer), forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler.

Varighet:

2018–

Totalbudsjett:

BIONÆR har p.t. et årlig budsjett på om lag 245 millioner kroner.

Dokumenter

Kontaktpersoner