Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

BIONÆR - bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer (BIONÆR)

Frist Utlysning
10.09.2018
13:00 CEST
OECD-programmet for biologiske ressurser i landbruk og fiskeri lyser ut arrangementsstøtte og internasjonale stipend for forskermobilitet Velg
Løpende Registrering av ANIHWA-prosjekt Velg
Løpende Registrering av C-IPM-prosjekt Velg
Løpende Nye prosjekter i ERA-nett som støttes av BIONÆR Velg
Løpende NOK 40 million to joint Indo-Norwegian researcher projects on antimicrobial resistance Velg
Løpende Innovasjonscamp - Registrering av forprosjekt Velg
Løpende Registrering av INNO INDIGO-prosjekter Velg
12.09.2018
13:00 CEST
Planlagt
Inntil 30 millioner til forskning på "nullutslippsgården" Velg
12.09.2018
13:00 CEST
Planlagt
100 millioner til forskerprosjekter på bioøkonomi Velg
10.10.2018
13:00 CEST
Planlagt
Inntil 95 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor mat- og biobaserte næringer Velg

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling.

Vi gjør oppmerksom på at prosjektsammendraget kan bli videresendt til eksperter når de blir forespurt om å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

Hovedmål

BIONÆR skal fremme bioøkonomien gjennom å utløse forskning som fører til økt, mer lønnsom og bærekraftig produksjon i de biobaserte næringene innenfor landbruk og landbaserte biologiske ressurser.

BIONÆR vil:

 1. Styrke og utvikle:
  ​a. Kunnskap og kompetanse for eksisterende og nye biobaserte næringer og
  ​    tilhørende forvaltning
  b. Forskningsbasert innovasjon i mat- og andre biobaserte bedrifter og
  ​    forvaltning
 2. Stimulere norske kunnskapsmiljøer til internasjonalt forskningssamarbeid
 3. Øke verdikjede- og kretsløpsbasert produksjon i mat- og andre biobaserte næringer
 4. Øke næringenes og forvaltningens utbytte av kunnskap og kompetanse gjennom nytenkende samspill og kommunikasjon.

 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Næringslivet (ev. bransjer), forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler.

Varighet:

2018–

Totalbudsjett:

BIONÆR har p.t. et årlig budsjett på om lag 245 millioner kroner.

Dokumenter

Kontaktpersoner