Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering (BEHANDLING)

Frist Utlysning
Løpende Arrangementsstøtte fra BEHANDLING Velg
Løpende Utenlandsstipend for pågående prosjekter i BEHANDLING Velg
Løpende Forsterkningsordning til EUs delprogram «Health, demographic change and wellbeing», utlysningene 2016/2017. Velg

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling. Vi gjør oppmerksom på at prosjektsammendraget kan bli videresendt til eksperter når de blir forespurt om å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

Program for God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering skal gjennom klinisk forskning bidra til at pasienten får god og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering gjennom hele sykdomsforløpet. Endepunktene for forskningen som programmet understøtter, skal være pasient- og tjenesterelevante og brukermedvirkning skal ivaretas. Sykdommer som representerer store samfunnsmessige utfordringer vil være sentrale. Programmet skal bidra til å bygge opp forskningskompetanse og forskningskapasitet på områder som er relevante for programmets mål. Behov for forskning i og for den kommunale helse- og omsorgtjenesten, og i spesialisthelsetjenesten inkludert tannhelsetjenesten, skal ivaretas. Både høy kvalitet i forskningen og nytte for sluttbrukeren/pasienten skal fremmes.

Vi viser for øvrig til programplanen.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene tilhører BEHANDLING-programmets portefølje. En del av prosjektene fikk innvilget støtte av tidligere programmer, og i oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon.
 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universitets- og høgskolesektoren, forskningsinstitutter, andre offentlige finansierte forskningsmiljøer.

Varighet:

2016-

Totalbudsjett:

Programmets årlige budsjett er ca. 83 mill. kroner.

Programmets hjemmeside

Dokumenter

Kontaktpersoner