Gå direkte til innhold
 

Utenlandsstipend for pågående prosjekter i BEHANDLING

Programmet ønsker å stimulere til økt mobilitet og internasjonalt forskningssamarbeid for stipendiater i pågående prosjekter i BEHANDLING

Personlig Utenlandsstipend Velg

Meldinger:

Det er den norske utlysningsteksten som er den juridisk bindende.

Status:

Aktiv

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Personlig utenlandsstipend kan kun søkes for vitenskapelig ansatte med stilling finansiert av programmet BEHANDLING gjennom utlysninger før 2017. Dette gjelder doktorgrads-, postdoktor- og forskerstillinger.

Prosjekter som har fått innvilget midler gjennom utlysninger i 2017 og senere kan søke personlig utenlandsstipend gjennom Forskningsrådets programuavhengige utlysning UTENLANDSSTIPEND.

Kontaktpersoner