Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering (BEHANDLING)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling. Vi gjør oppmerksom på at prosjektsammendraget kan bli videresendt til eksperter når de blir forespurt om å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

BEHANDLING skal fremme klinisk forskning og forskningsbasert innovasjon av høy kvalitet som bidrar til god og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering av pasienter gjennom hele sykdomsforløpet.

Programmet skal:

 • Styrke klinisk forskning på store og økende pasientgrupper.
 • Styrke forskning på pasientgrupper og problemstillinger som er underrepresentert i klinisk forskning.
 • Styrke forskning for å utvikle fremtidens kliniske praksis, herunder persontilpasset medisin inkludert stamcellebehandling.
 • Fremme samfunnsdialog og brukermedvirkning i klinisk forskning.
 • Fremme samarbeid og nettverksbygging på tvers av fag, sektorer og tjenestenivå.
 • Fremme internasjonalisering i klinisk forskning.
 • Fremme økt utnyttelse av eksisterende helsedata og/eller tilhørende biologisk materiale i klinisk forskning
 • Fremme forskningsdrevet innovasjon.
 • Bidra til økt forskningskompetanse og implementering av forskningsresultater i alle deler av helsetjenestene.

Du kan lære mer om programmet ved å lese programplanen, se lenke til høyre på siden.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene tilhører BEHANDLING-programmets portefølje. En del av prosjektene fikk innvilget støtte av tidligere programmer, og i oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon.

 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universitets- og høgskolesektoren, forskningsinstitutter, andre offentlige finansierte forskningsmiljøer. Norsk forskningsorganisasjon (se definisjon i PDF til høyre på siden).

Varighet:

2016-

Totalbudsjett:

Programmets årlige budsjett er ca. 108 mill. kroner.

Programmets hjemmeside

Kontaktpersoner