Gå direkte til innhold
 

Utenlandsstipend for pågående prosjekter i BEDREHELSE

Programmet ønsker å stimulere til økt mobilitet og internasjonalt forskningssamarbeid for stipendiater i pågående prosjekter i BEDREHELSE.

Personlig Utenlandsstipend Velg

Meldinger:

Det vil bli publisert en engelsk oversettelse av utlysningen.

Status:

Gjennomført

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Personlig utenlandsstipend kan kun søkes for vitenskapelig ansatte med stilling finansiert av programmet BEDREHELSE gjennom utlysninger før 2017. Dette gjelder doktorgrads-, postdoktor- og forskerstillinger.

Prosjekter som har fått innvilget midler gjennom utlysninger i 2017 og senere kan søke personlig utenlandsstipend gjennom Forskningsrådets programuavhengige utlysning UTENLANDSSTIPEND.

Kontaktpersoner