Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

Bedre helse og livskvalitet (BEDREHELSE)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling.Vi gjør oppmerksom på at prosjektsammendraget kan bli videresendt til eksperter når de blir forespurt om å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

BEDREHELSE skal fremme forskning og forskningsbasert innovasjon av høy kvalitet som kan bidra til bedre folkehelse, økt livskvalitet og redusert sosial ulikhet i helse. Utvikling og styrking av tiltaksforskning er det høyest prioriterte forskningsområdet og det er et mål for programmet å bidra med forskning som kan danne grunnlag for nye og effektive nasjonale helsefremmende og forebyggende tiltak.

Programmet skal:

 • Styrke forskning som omfatter utvikling, implementering og evaluering av tiltak for å fremme helse og livskvalitet, forebygge sykdom og tidlig død, samt redusere sosial ulikhet i helse.
 • Styrke forskning om årsaker til uhelse, helse, livskvalitet og sosial ulikhet i helse.
 • Styrke forskning om forekomst og fordeling av livskvalitet, helse, sykdom, død, risikofaktorer, forebyggende- og helsefremmende forhold på særskilte områder der slik kunnskap mangler, anses nødvendig og kan komme til nytte.
 • Styrke metodeutvikling og analytisk kapasitet, forbedre datagrunnlaget og sikre deling av data og resultater.
 • Utvikle og styrke brukermedvirkning, personvern, kommunikasjon og formidling
 • Styrke og utvikle forskningsbasert innovasjon og legge til rette for næringsutvikling for folkehelsen.
 • Styrke og utvikle forskning i, for og med kommunene.
 • Styrke og utvikle nordisk samarbeid og internasjonalisering.
 • Bidra til å etablere internasjonalt ledende forskningsmiljøer, styrke rekruttering, kompetanse og forskningsledelse.
 • Styrke tverr-, flerfaglig og transdisiplinær forskning.

Du kan lære mer om programmet ved å lese programplanen, se lenke til høyre på siden.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universitets- og høgskolesektoren, forskningsinstitutter, andre offentlige finansierte forskningsmiljøer. Norsk forskningsorganisasjon (se definisjon i PDF til høyre på siden).

Varighet:

2016 -

Totalbudsjett:

Programmets årlige budsjett er ca. 93 mill. kroner

Se også

Kontaktpersoner