Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling.

Vi gjør oppmerksom på at prosjektsammendraget kan bli videresendt til eksperter når de blir forespurt om å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder likestilling. Likevel er andelen kvinner i akademiske toppstillinger og forskningsledelse bemerkelsesverdig lav i forhold til rekrutteringsgrunnlaget. Mens kvinner i dag utgjør et flertall av studenter og stipendiater og nær halvparten av det vitenskapelige personalet, er det en dramatisk lavere andel kvinner jo høyere opp i stillingshierarkiet vi kommer. Kvinner utgjorde kun litt over en firedel av landets professorer i 2017. BALANSE er Forskningsrådets satsing for å forsøke å endre på dette.

Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE) er et handlingsrettet program som har som hovedmål å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak. Programmet skal støtte forskningsinstitusjonenes arbeid for kulturelle og strukturelle endringer som fremmer likestilling og kjønnsbalanse.

Se mer om mål og tematiske prioriteringer i programplanen som du kan laste ned til høyre på siden.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra BALANSE-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter.

Utlysingsplaner for de neste årene

2019

30 millioner kroner

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Godkjente forskningsinstitusjoner. Samme institusjon kan søke på begge søknadstypene våre, både A. Tiltaksprosjekter og B. Forskerprosjekter.

Varighet:

2013-2022

Totalbudsjett:

Ca. 145 millioner

Dokumenter

Kontaktpersoner