Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Arrangementstøtte (ARRANGEMENT)

Frist Utlysning
Løpende Arrangementsstøtte innenfor energi, bioressurser og miljø Velg

Mål for programmet:

Støtte arrangementer som nasjonale eller internasjonale konferanser, workshoper og seminarer innenfor temaområdene energi, bioressurser, klima og miljø. Arrangementet skal være en møteplass for formidling av forskningsresultater, kunnskapsdeling, utvikling av kunnskaps­grunnlag og/eller generering av vitenskapelig samarbeid. Arrangementene kan både være fysiske og virtuelle.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Norsk forskningsinstitutter, Universitets- og høgskolesektoren, Næringslivet

Varighet:

2019

Totalbudsjett:

5 mill. kroner til søknader som sendes inn i 2019.

Kontaktpersoner