Gå direkte til innhold
 

Synkrotronstråling - ESRF

Ved The European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) i Grenoble studerer man egenskaper til både myke og faste materialer på atomær skala ved hjelp av synkrontronstråling. Norske forskere kan søke om stråletid ved ESRF.

Ved ESRF i Grenoble kan norske forskere søke om stråletid for egne prosjekter. (Foto: ESRF) Norge er medlem i European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) og den sveitsisk-norske strålelinjen (SNBL). Dette gir norske forskere tilgang til state-of-the-art instrumentering innenfor synkrotronstråling. ESRF er et av verdens ledende anlegg for synkrotronforskning.

De vitenskapelige problemstillingene som studeres, dekker en stor bredde av forskningsområder - som nanoteknologi, avanserte materialer, fornybar energi, geologi, biologi og livsvitenskap.

Tilgang for forskere

Forskere søker om tilgang til å utføre sine eksperimenter på ESRFs 43 og SNBLs to spesialiserte eksperimentstasjoner. Det er konkurranse om tildeling av stråletid, og søknadene rangeres på bakgrunn av kvalitet. ESRF har to søknadsfrister årlig for tildeling av stråletid.

Norsk medlemskap i ESRF koordineres via det nordiske konsortiet NORDSYNC. NORDSYNC har 5 prosent eierandel i ESRF og medlemskontingenten betales i forhold til denne andelen.

Nordiske forskere har over mange år hatt stor suksess ved ESRF og fått tildelt mer stråletid enn eierandelen på 5 prosent tilsier. Ved tildeling av stråletid utover 5,5 prosent betaler NORDSYNC en ekstra avgift til ERSF.

Det finnes 80-100 aktive synkrotronbrukere i Norge. De fleste har tilknytning til NTNU, UiO og IFE men det finnes også aktive brukere ved bl.a. UiB, UiS, SINTEF, NGU og OUS.

ESRF er lokalisert på campus European Photon & Neutron (EPN) Science Campus,  sammen med Det europeiske molekylærbiologiske instituttet EMBL og ILL — Institut Laue-Langevin.

Publisert:
08.11.2016
Sist oppdatert:
16.01.2019