Gå direkte til innhold
 

Forskingsrådets styre

Samansettinga av Forskingsrådet sitt hovudstyre gjeld frå 1. januar 2015. Hovudstyret blir valt for fire år om gongen. Hovudstyret oppnemner medlemmar til divisjonsstyra.

Hovudstyret

 • Henrik O. Madsen, DNV GL, (leiar)
 • Edel Oddny Elvevoll, UiT Noregs arktiske universitet, (nestleiar)
 • Anne Lise Fimreite, Universitetet i Bergen
 • Eli Aamot, SINTEF Materialer og kjemi
 • Gunnar Bovim, NTNU
 • Sverre Gotaas, Herøya Industripark AS
 • Mette Halskov Hansen, Universitetet i Oslo
 • Jarle Møen, Norges Handelshøyskole
 • Øyvind Fylling-Jensen, Nofima AS
 • Svein Olav Nås, ansattes representant
 • Hilde D.G. Nielsen, ansattes representant

Varamedlemmar

 • Ole Ringdal, IRIS forskningssenter
 • Øystein Rønning, ansattes vararepresentant
 • Tom-Espen Møller, ansattes vararepresentant

Divisjonsstyra

Hovudstyret i Forskingsrådet har oppnemnt følgjande medlemmar til divisjonsstyra med funksjonstid fra 1. juni 2015 til 31. mai 2019:

Divisjonsstyret for energi, ressursar og miljø

 • Sverre Gotaas, direktør, Herøya Industripark AS, (leiar av divisjonsstyret; medlem av Hovudstyret) 
 • Aina M. Berg, administrerande direktør, Uni Research
 • Anne Kathrine Fossum, ass. fylkesmann, Fylkesmannen i Hedmark
 • Morten Hald, dekan, UiT Noregs arktiske universitet
 • Grete Hovelsrud, professor, Universitetet i Nordland/Nordlandsforsking
 • Sigve Nordrum, EVP, Aker BioMarine ASA
 • Nils Røkke, bærekraftdirektør, SINTEF
 • Liv Monica Stubholt, partnar, Advokatfirmaet Selmer DA
 • Bernt-Erik Sæther, professor, NTNU
 • Mari Sundli Tveit, rektor, Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

Divisjonsstyret for innovasjon

 • Eli Aamot, konserndirektør, SINTEF Materialer og kjemi, (leiar av divisjonsstyret; medlem av Hovudstyret)
 • Helene Fladmark, leiar, Eyde-nettverket
 • Camilla S. Gramstad, miljø- og CSR-ansvarleg, Hovedorganisasjonen Virke
 • Lars Holden, administrerande direktør, Norsk Regnesentral
 • Stig-Erik Jakobsen, professor, Høgskulen på Vestlandet
 • James Lorens, professor, Universitetet i Bergen
 • Kristin Misund, forskingsdirektør, Borregaard
 • Jeanette Iren Moen, avdelingsleiar, Fellesforbundet
 • Tanja Storsul, direktør, Institutt for samfunnsforskning
 • Tore Ulstein, visekonsernsjef, Ulstein Group ASA

Divisjonsstyret for samfunn og helse

 • Gunnar Bovim, rektor, NTNU, (leiar av divisjons­styret; medlem av Hovud­styret)
 • Tone Marie Nybø Solheim, rådmann, Grimstad kommune
 • Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør, Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Nina Tangnæs Grønvold, kommunaldirektør, Fredrikstad kommune
 • Tor Ingebrigtsen, professor, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Ingrid Helgøy, forskingsdirektør, Uni Research Rokkansenteret
 • Kristian Berg Harpviken, forsker, PRIO
 • Monica Melby-Lervåg, professor, Universitetet i Oslo
 • Marit Brandsæter Hagland, prosjektleiar, Norwegian Smart Care Lab

Divisjonsstyret for vitskap

 • Anne Lise Fimreite, professor, Universitetet i Bergen, (leiar av divisjonsstyret; medlem av Hovudstyret) 
 • Kjersti Bale, professor, Universitetet i Oslo
 • Inga Berre, professor, Universitetet i Bergen
 • Tone Fløtten, instituttsjef, FAFO
 • Anne Husebekk, rektor, UiT Noregs arktiske universitet
 • Geir Mork, hovudkonsulent, Gyldendal
 • Hilmar Rommetvedt, forskingsleiar, IRIS forskningssenter
 • Unni Steinsmo, Corporate Adviser, SINTEF
 • Svein Stølen, rektor, Universitetet i Oslo
 • Jørn Wroldsen, viserektor, NTNU i Gjøvik

 

Publisert:
10.09.2003
Sist oppdatert:
11.10.2018