Gå direkte til innhold
 

Avdeling for strategi og analyse

Avdelingsdirektør: Frode Georgsen

Avdelinga arbeider med forskingspolitiske og strategiske spørsmål knytte til Vitskapsdivisjonen sine ansvarsområde, mellom anna ved å

  • levere statistikk og analyser
  • organisere utgreiingsoppdrag til utvikling av kunnskapsgrunnlaget
  • utarbeide faktagrunnlag
  • gi innspel på Forskingsrådet sitt arbeid med budsjettforslag til departementa

Avdelinga har finansierings-, møteplass- og rådgivingsoppgåver knytte til Forskingsrådets politikk for utvikling av universitets- og høgskolesektoren, mellom anna når det gjeld rekruttering, forskarutdanning og forskarkarrierer. Det strategiske ansvaret for Forskingsrådets politikk for utvikling av kvalitet i forskinga ved høgskolane, er forankra her.

Ansvarsområdet til avdelinga omfattar også budsjettfordeling, halvårs- og årsrapportering og økonomistyring for divisjonen.

Publisert:
21.01.2014
Sist oppdatert:
25.05.2017