Gå direkte til innhold
 

Søknadstyper

Når programmer og aktiviteter i Forskningsrådet lyser ut midler, bruker de standardiserte søknadstyper. Søknadstypen beskriver hvilke vurderingskriterier og krav til søknaden som gjelder. Nedenfor finner du en oversikt over søknadstypene som er i bruk ved utlysning av midler.

For å søke om midler, må du først finne en utlysning. En utlysning kan benytte én eller flere søknadstyper.

  • Søknadstypen beskriver generelt hva det kan søkes støtte om, hva søknaden må inneholde av informasjon, og hvordan den vil bli vurdert.
  • I utlysningsteksten finner du informasjon om hva som gjelder spesielt for den enkelte utlysningen.

Kjennetegn for søknadstypene personlig doktorgradsstipend og personlig postdoktorstipend gjelder også når disse stipendtypene er i prosjekter der andre søknadstyper benyttes.

Hvis søknadstypen og utlysningsteksten gir motstridende informasjon, er det utlysningsteksten som gjelder.

Statsstøtteregelverket

Når støtten fra Forskningsrådet utgjør statsstøtte, må den gis i henhold til statsstøtteregelverket. Dette inneholder bestemmelser om hva slags aktiviteter som kan støttes, hvilke kostnader ved disse aktivitetene som kan dekkes helt eller delvis og hva som er maksimal støttegrad for de ulike aktivitetene.

Støtten fra Forskningsrådet vil utgjøre statsstøtte når den gis til et "foretak", dvs. til en aktør som driver økonomisk aktivitet. Å drive økonomisk aktivitet vil i denne sammenheng si å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Forskningsrådets støtte til forskningsinstitusjoner gis normalt til deres ikke-økonomiske aktivitet.

Foretak som faller inn under statsstøtteregelverkets definisjon av "foretak i vanskeligheter" kan ikke motta støtte fra Forskningsrådet. Forskningsrådet kan heller ikke utbetale støtte til et foretak som er gjenstand for utestående krav om tilbakebetaling av statsstøtte. Forskningsrådet henter inn egenerklæringer PDF - 335 KB der foretakene må klassifisere seg selv etter størrelse, bekrefte at de ikke er et "foretak i vanskeligheter" i statsstøtteregelverkets forstand og bekrefte at de ikke er gjenstand for utestående krav om tilbakebetaling av statsstøtte. Erklæringene skal sendes inn sammen med revidert søknad.

Les mer om statsstøtteregelverket.

De forskjellige søknadstypene

Forskerprosjekt

Unge forskertalenter

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Kompetanseprosjekt for næringslivet

Prosjektetableringsstøtte

Forprosjekt

Institusjonsforankret strategisk prosjekt

Forskningsinfrastruktur

Personlig doktorgradstipend

Personlig postdoktorstipend

Personlig gjesteforskerstipend

Personlig utenlandsstipend

Personlig mobilitetsstipend

Arrangementsstøtte

Skisse

Annen støtte

Publisert:
13.05.2005
Sist oppdatert:
03.10.2017
Sideansvarlig:
Mona Kristin Skurdal Rådgiver mks@forskningsradet.no