Gå direkte til innhold
 

Søk om midler

Hvem kan søke?

Institusjoner, bedrifter og virksomheter kan søke Forskningsrådet om midler til forskning og utvikling. Enkeltpersoner kan normalt ikke søke.

Finn utlysning

Vi lyser ut midler med fast og løpende søknadsfrist. Utlysninger med fast søknadsfrist vises i listen over aktive utlysninger seks uker før fristen. Du kan kun opprette søknad til aktive utlysninger. Mer informasjon om frister og oversikt over kommende utlysninger.

Skrive søknad

Søknad oppretter du via valgt utlysning ved å bekrefte at du har satt deg inn i vilkårene som gjelder for den aktuelle utlysningen. Med enkelte unntak skal alle søknader leveres i Mitt nettsted, Forskningsrådets elektroniske søknads- og rapporteringssystem.

I tillegg til de spesielle føringene som gjelder for den enkelte utlysning, må du sette deg inn i de generelle vilkårene for søknadstypen og Forskningsrådets generelle krav til søknaden. Der det er motstridende krav, er det utlysningsteksten som gjelder.

Svar på søknaden

Når søknaden er levert, vil du motta e-post fra Forskningsrådet om at søknaden er mottatt. Prosjekttittel og ansvarlig virksomhet blir offentliggjort i en liste over søknader til behandling. Informasjon om når søknaden vil være ferdig behandlet finner du i utlysningsteksten.

Resultatet av søknadsbehandlingen offentliggjøres med en liste over innvilgede søknader og hvilke fageksperter som har blitt brukt i søknadsbehandlingen.

Kontrakt

Kontrakten er en avtale mellom Forskningsrådet og virksomheten som er ansvarlig for prosjektet det er søkt om midler til. Kontrakten utformes i samarbeid med personen som er administrativt ansvarlig for prosjektet.

Prosjektendring

Prosjekter som mottar bevilgning fra Forskningsrådet kan søke om prosjektendringer via Mitt nettsted. Det er prosjektleder eller administrativ ansvarlig som på vegne av prosjektansvarlig søker om prosjektendringer. Du får tilbakemelding på søknaden om prosjektendring via e-post. Statusen på søknaden oppdateres automatisk på Mitt nettsted.

Bruk den nye funksjon på Mitt nettsted til å søke om prosjektendringer. Den nye funksjonen viser også alle aktuelle prosjektdata fra prosjektet deres.

Rapportering

Framdrifts- og sluttrapporter sendes inn til Forskningsrådet elektronisk via Mitt Nettsted. De som skal rapportere vil motta informasjon om dette pr e-post i god tid før fristens utløp.

Publisert:
26.02.2013