Gå direkte til innhold
 

Publikasjoner

Bestillingskurv ( 0 )
2575 treff
Tittel
Forfatter
Utgitt
Antall
Programplan 2017 - 2024
Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning (DEMOS)
 
2019
Nettutgave
Barriers and opportunities for Norwegian participation in the European Research Council (ERC)
Survey report
 
2019
Nettutgave
Impact evaluation of the Research Council of Norways main measures to support Norwegian participation, PES2020 and STIM-EU
Improving Norway’s Performance in the EU Framework Programme
 
2019
Nettutgave
Ny-Ålesunde Research Strategy Station
Research Strategy 2019 - 2019
 
2019
Kunnskapsgrunnlag for transportforskning
2018
 
2019
Budsjett 2019
 
2019
Nettutgave
Sluttrapport 2014 - 2018
Program om kultur- og mediesektoren
 
2019
Nettutgave
Work programme 2019-2023
Research Programme on the Culture and Media Sector - KULMEDIA
 
2019
Nettutgave
Work programme 2017-2024
Programme on Democratic and Effective Governance, Planning and Public Administration - DEMOS
 
2019
Nettutgave
Årsrapport 2018
Felles kunnskapsbasert innsats for forskning og innovasjon
 
2019
Nettutgave
Work programme In effect from 2018
The Transport 2025 programme
 
2019
Nettutgave
Sluttrapport for Program for samisk forskning II 2007-2017
 
2018
Nettutgave
HAVBRUK Work Programme – In effect from 2018
Large-scale Programme on Aquaculture Research - HAVBRUK
 
2018
Nettutgave
Programplan Gjelder fra 2018
IKTPLUSS – IKT og digital innovasjon
 
2018
Nettutgave
Programplan MARINFORSK – Gjelder fra 2018
 
2018
Nettutgave
Work plan 2018 - 2021
The Norwegian Programme for Research Cooperation with India - INDNOR
 
2018
Nettutgave
Evaluation of the Social Sciences in Norway
Report from Panel 6 – Economic-Administrative Research Area
 
2018
Nettutgave
BIONÆR Work Programme
Applicable from 2018
 
2018
Nettutgave
Innovasjonsprosjekter i næringslivet
Nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer
 
2018
Vedlegg til programplan for ENERGIX
Gjelder fra 2018
 
2018
Nettutgave
MARINFORSK Work programme - Applicable from 2018
Marine Resources and the Environment – MARINFORSK
 
2018
Nettutgave
Work Programme In effect from 2018
Commercialising R&D Results – FORNY2020
 
2018
Nettutgave
Work Programme 2018- Protect, survive, and thrive. Norway, interdependence, and international relations in a changing world
International relations, foreign and security policy and Norwegian interests - UTENRIKS
 
2018
Nettutgave
De yngste barna i skolen: Lek og læring, arbeidsmåter og læringsmiljø
- En forskningskartlegging
Lillejord, S., Børte, K., Nesje, K.
2018
Nettutgave
Work programme for the ENERGIX programme
Valid from 2018
 
2018
Nettutgave
Research on international relations, foreign policy and Norwegian interests
Knowledge base for research and innovation policy
 
2018
Nettutgave
Work programme
In effect from 2018 Large-scale Programme on Climate Research - KLIMAFORSK
 
2018
Nettutgave
Programplan fra 2018
Polarforskningsprogrammet - POLARPROG
 
2018
Nettutgave
Forskning for bærekraftig samfunns- og næringsutvikling
Forskningsrådets strategi for bærekraft 2017-2020
 
2018
Research for Sustainable Societal and industrial Development
The Research Council of Norway's strategy for sustainability 2017-2020
 
2018