Gå direkte til innhold
 

Publikasjoner

Bestillingskurv ( 0 )
2511 treff
Tittel
Forfatter
Utgitt
Antall
Sluttrapport for Program for samisk forskning II 2007-2017
 
2018
Utsolgt
Programplan MARINFORSK – Gjelder fra 2018
 
2018
Utsolgt
Work programme BIONÆR
Gjelder fra 2018
 
2018
Utsolgt
Work plan (INDNOR)
The Norwegian Programme for Research Cooperation with India
 
2018
Utsolgt
Research on international relations, foreign policy and Norwegian interests
Knowledge base for research and innovation policy
 
2018
Utsolgt
Open Access to Research Data
Revised 2017
 
2018
Utsolgt
Programplan fra 2018
Polarforskningsprogrammet - POLARPROG
 
2018
Utsolgt
Forskning for bærekraftig samfunns- og næringsutvikling
Forskningsrådets strategi for bærekraft 2017-2020
 
2018
Research for Sustainable Societal and industrial Development
The Research Council of Norway's strategy for sustainability 2017-2020
 
2018
Norsk veikart for forskningsinfrastruktur
2018 - oppdateringen
 
2018
Utsolgt
Programplan 2017 - 2022
Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse - BALANSE
 
2018
Utsolgt
Work programme. From 2018
Polar Research Programme – POLARPROG
 
2018
Utsolgt
Evaluation of Norwegian education research
Report from the international expert committee Final Report 22 February 2018
 
2018
Utsolgt
Programplan BIONÆR
Gjelder fra 2018
 
2018
Utsolgt
Programplan
Gjelder fra 2018
 
2018
Utsolgt
Programplan HAVBRUK Gjelder fra 2018
 
2018
Utsolgt
Mellomledere i skolen Arbeidsoppgaver og opplæringsbehov
 
2018
Utsolgt
Work programme BIA
Effective from 2018
 
2018
Utsolgt
Årsrapport 2017
 
2018
Utsolgt
Work programme Applicable from 2018
Nanotechnology, Microtechnology and Advanced Materials (NANO2021)
 
2018
Utsolgt
Verktøy for forskning
Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur ( 2018 -2025 )
 
2018
Utsolgt
Programplan BIA
Gjelder fra 2018
 
2018
Utsolgt
Budsjett 2018
 
2018
Utsolgt
SAMRISK programplan
Samfunnssikkerhet
 
2018
Utsolgt
Programplan 2018
Program for Romforskning - ROMFORSKNIING
 
2018
Utsolgt
Casestudier over effektene av de samfunnsvitenskapelige instituttenes forskning
Vedlegg til evalueringsrapport
 
2017
Utsolgt
Budsjett 2017
 
2017
Utsolgt
Work programme 2017 - 2024
Norway - Global partner NORGLOBAL 2
 
2017
Utsolgt
Evaluation of the Humanities in Norway
Report from Panel 3 – Nordic and Comparative Literature
 
2017
Utsolgt
Evaluation of the Humanities in Norway
Report from Panel 7 – Religion and Theology
 
2017
Utsolgt