Gå direkte til innhold
 

Prosjektoppfølging og rapportering

Prosjekter som mottar bevilgning fra Forskningsrådet kan søke om prosjektendringer via Mitt nettsted. Det er prosjektleder eller administrativ ansvarlig som på vegne av prosjektansvarlig søker om prosjektendringer.

Framdrifts- og sluttrapporter sendes inn til Forskningsrådet elektronisk via Mitt Nettsted. De som skal rapportere vil motta informasjon om dette pr e-post i god tid før fristenes utløp.

Prosjektregnskapsrapporter kan sendes elektronisk via Mitt Nettsted eller sendes inn som vedlegg (pfd-format) til e-post. De prosjektene som skal regnskapsrapportere vil motta informasjon om hvordan rapporten skal sendes inn.

For å logge inn på Mitt Nettsted: www.forskningsradet.no/logginn

Frister

  • Prosjektregnskapsrapport  -  20. januar
  • Framdriftsrapport for forskerstyrte prosjekter  -  1. oktober
  • Framdriftsrapport for brukerstyrte prosjekter  -  1. juni og 1. desember 
  • Sluttrapport  -  1 måned etter prosjektets slutt

For rapporteringsfrist til SkatteFUNN-ordningen se SkatteFUNNs nettsider.

Prosjektregnskapsrapport

(for brukerstyrte prosjekter og andre prosjekter der dette er avtalt)
Prosjektregnskapsrapport med veiledning kan lastes ned her.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet Prosjektregnskapsrapport XLSX - 46 KB Veiledning PDF - 216 KB
Kompetanseprosjekt for næringslivet Prosjektregnskapsrapport XLSX - 46 KB Veiledning PDF - 191 KB
Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Prosjektregnskapsrapport XLSX - 46 KB Veiledning PDF - 213 KB


Eksempler på rapporter med veiledning 

Last ned eksempel på en framdriftsrapport PDF - 1,6 MB   
Last ned eksempel på en sluttrapport PDF - 1,8 MB    

Tidligere stipendsatser (NOK oppgitt i hele tusen):
 

Stipend/ Stilling 2017  2016  2015 2014 2013 2012 2011

Doktorgrads-
stipend

1 039 1 004 970 938 906 876 851

Postdoktor-
stipend

1 039 1 004 970 938 906 876 851


For mer informasjon om satser, se: Personalkostnader og stipendsatser

 

KONTAKT
 

Kontakt saksbehandleren din i Forskningsrådet dersom du har spørsmål om prosjektendringer og/eller rapportering. Kontaktpersonen er oppgitt i tidligere brev og e-poster med Forskningsrådet og du finner det også på Mitt nettsted.

Spørsmål om den nye funksjon kan sendes til esoknad@forskningsradet.no
 

 


PRAKTISK OG NYTTIGE INFORMASJON
 

 

Publisert:
19.08.2013
Sist oppdatert:
23.11.2017
Sideansvarlig:
Mona Kristin Skurdal Rådgiver mks@forskningsradet.no