Gå direkte til innhold
 

Prosjektoppfølging og rapportering

Prosjekter som mottar bevilgning fra Forskningsrådet kan søke om prosjektendringer via Mitt nettsted. Det er prosjektleder eller administrativ ansvarlig som på vegne av prosjektansvarlig søker om prosjektendringer.

Framdrifts- og sluttrapporter sendes inn til Forskningsrådet elektronisk via Mitt Nettsted. De som skal rapportere vil motta informasjon om dette pr e-post i god tid før fristenes utløp.

Prosjektregnskapsrapporter kan sendes elektronisk via Mitt Nettsted eller sendes inn som vedlegg (pfd-format) til e-post. De prosjektene som skal regnskapsrapportere vil motta informasjon om hvordan rapporten skal sendes inn.

For å logge inn på Mitt Nettsted: www.forskningsradet.no/logginn

Frister

  • Prosjektregnskapsrapport  -  20. januar
  • Framdriftsrapport for forskerstyrte prosjekter  -  1. oktober
  • Framdriftsrapport for brukerstyrte prosjekter  -  1. juni og 1. desember 
  • Sluttrapport  -  1 måned etter prosjektets slutt

For rapporteringsfrist til SkatteFUNN-ordningen se SkatteFUNNs nettsider.

Prosjektregnskapsrapport

(for brukerstyrte prosjekter og andre prosjekter der dette er avtalt)

Forskningsrådet fører kontroll med våre tildelinger av midler gjennom innhenting av prosjektregnskapsrapporter.

Når personopplysninger inngår som en del av informasjonen i prosjektregnskapet, er dette kravet hjemlet i økonomireglementet pkt. 6.3.8.2 som pålegger Forskningsrådet å kontrollere informasjonen i prosjektregnskapsrapporten. Hjemmelen gir Forskningsrådet rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger, og vi behøver dermed ikke et aktivt samtykke fra personen det gjelder.

Forskningsrådet håndterer personopplysninger i tråd med personvernerklæringen og retningslinjer for informasjonssikkerhet.

Dere skal levere prosjektregnskapsrapporten på et nytt format fra og med fristen 20. januar 2019. Alle som skal levere prosjektregnskapsrapport får en egen melding på Mitt nettsted om hvilke skjemaer og veiledninger som dere skal bruke for rapportering.

Her ser dere skjemaer som skal brukes til prosjektregnskapsrapport med frist før 20. januar 2019, sortert på ulike søknadstyper. Bruk det skjemaet som er riktig for deres prosjekt.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet Prosjektregnskapsrapport XLSX - 46 KB Veiledning PDF - 216 KB
Kompetanseprosjekt for næringslivet Prosjektregnskapsrapport XLSX - 46 KB Veiledning PDF - 191 KB
Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Prosjektregnskapsrapport XLSX - 46 KB Veiledning PDF - 213 KB


Eksempler på rapporter med veiledning 

Last ned eksempel på en framdriftsrapport PDF - 1,7 MB   
Last ned eksempel på en sluttrapport PDF - 1,8 MB    

Tidligere stipendsatser (NOK oppgitt i hele tusen):
 

Stipend/
Stilling

2018 2017  2016  2015 2014 2013 2012

Doktorgrads-
stipend

1 067 1 039 1 004 970 938 906 876

Postdoktor-
stipend

1 067 1 039 1 004 970 938 906 876


For mer informasjon om satser, se: Personalkostnader og stipendsatser

 

KONTAKT
 

Kontakt saksbehandleren din i Forskningsrådet dersom du har spørsmål om prosjektendringer og/eller rapportering. Kontaktpersonen er oppgitt i tidligere brev og e-poster med Forskningsrådet og du finner det også på Mitt nettsted.

Spørsmål om den nye funksjon kan sendes til esoknad@forskningsradet.no
 

 


PRAKTISK OG NYTTIGE INFORMASJON
 

 

Publisert:
19.08.2013
Sist oppdatert:
30.10.2018
Sideansvarlig:
Mona Kristin Skurdal Rådgiver mks@forskningsradet.no