Gå direkte til innhold
 

Fra idé til forskningsprosjekt

For å bistå bedrifter og andre med å komme fra prosjektidé til søknad, har Forskningsrådet utviklet en metode kalt prosjektkanvas.

Prosjektidé er et tilbud til bedrifter som er nysgjerrige på forskning og utvikling, og som lurer på om det finnes muligheter for finansiering eller nettverk gjennom Forskningsrådets tilbud. Vi anbefaler at bedrifter bruker prosjektkanvas, og besvarer følgende spørsmål når de sender inn en prosjektidé til prosjektide@forskningsradet.no:

  • Hva er den overordnede ideen for prosjektet?
  • Nytte for bedrift: Hvis dere lykkes, hvilken nytte vil prosjektet ha for bedriften/virksomheten?
  • Nytte for samfunn: Hvis dere lykkes, hvilken nytte vil prosjektet ha for markedet og samfunnet?
  • Behov for forskning: Hvilken ny kunnskap trenger dere for å lykkes med prosjektet?
  • Forskningsaktiviteter: Hvordan skal dere arbeide for å få ny kunnskap, og hvem skal dere eventuelt samarbeide med?  

Forskningsrådet har taushetsplikt. Prosjektideen bør ikke inneholde sensitiv informasjon du ellers ikke ville sendt på e-post.

Prosjektkanvas-verktøyet ligger i menyen til høyre på denne siden.

Publisert:
06.02.2017