Gå direkte til innhold
 

Fra idé til forskningsprosjekt

For å bistå bedrifter og andre med å komme fra prosjektidé til søknad, har Forskningsrådet utviklet en metode kalt prosjektkanvas.

Vi anbefaler at bedrifter bruker prosjektkanvas, og besvarer følgende spørsmål før de eventuelt tar kontakt med en av våre fagrådgivere:

  • Hva er den overordnede ideen for prosjektet?
  • Nytte for bedrift: Hvis dere lykkes, hvilken nytte vil prosjektet ha for bedriften/virksomheten?
  • Nytte for samfunn: Hvis dere lykkes, hvilken nytte vil prosjektet ha for markedet og samfunnet?
  • Behov for forskning: Hvilken ny kunnskap trenger dere for å lykkes med prosjektet?
  • Forskningsaktiviteter: Hvordan skal dere arbeide for å få ny kunnskap, og hvem skal dere eventuelt samarbeide med?  

Forskningsrådet har taushetsplikt. 

Prosjektkanvas-verktøyet ligger i menyen til høyre på denne siden.

Publisert:
06.02.2017