Gå direkte til innhold
 

Den europeiske organisasjonen for kjernefysisk forskning - CERN

CERN er verdens største senter for partikkelfysikk, med base i Genève. Her forsker man på hva materien er bygget opp av, og hvilke krefter som holder byggestenene sammen. Norske forskere kan delta i prosjektgrupper.

Fysikere i forskergrupper: Forskergrupper ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen deltar i forskning ved CERN, knyttet til verdens største akselerator, Large Hadron Collider (LHC), og detektorene/eksperimentene ATLAS og ALICE.

Universitetene i Bergen og Oslo har lenge deltatt i eksperimenter ved CERN med egne forskergrupper. CERNs hovedkvarter ligger utenfor Géneve. (Foto: CERN) Forskergruppene deltar i store internasjonale konsortier der de har ansvar for driften av eksperimenter og analyserer data fra eksperimentene ved CERN. Forskere som er interessert i å samarbeide med de norske gruppene, kan kontakte prosjektlederne ved UiO eller UiB:

ATLAS: Farid Ould-Saada, UiO
ALICE: Dieter Röhrich, UiB

Åpne data: CERN har vært i fremste rekke når det gjelder å dele sine funn og offentliggjøre data. Data fra LHC kan benyttes til undervisning og forskning og er tilgjengelig på CERNs portal for åpne data

Master- og doktorgradsnivå: Noe av arbeidet i gruppen består i å drifte selve eksperimentet. Det krever at personer er til stede i kontrollrommet ved akseleratoren på grensen mellom Frankrike og Sveits og overvåker at alt går som det skal. 

Studenter på både doktorgrad- og mastergradsnivå kan delta som medlemmer av de norske forskergruppene.

I kontrollrommet jobber studenter og forskere fra hele Europa og utenfor. Studentene får her mulighet til både å bli kjent med arbeidet ved CERN og etablere kontakter i sitt eget internasjonale faglige nettverk. Mastergrad- og PhD-studenter kan ta kontakt med de to kontaktene lenger oppe på siden, for å få informasjon om aktuelle oppgaver innenfor de norske CERN-gruppene.  

...og industri: CERN kjøper produkter og tjenester fra industrien. Norske bedrifter benytter i liten grad muligheten til å delta i anbud for leveranser til denne forskningsinstitusjonen. Dersom din bedrift er interessert i å vite mer om leveranser til CERN, kan du kontakte Norges industrikontakt Ole Petter Nordahl via den norske CERN-siden.

Se også Norges deltagelse i internasjonale forskningsinfrastrukturer

Publisert:
07.09.2016
Sist oppdatert:
14.06.2017