Gå direkte til innhold
 

Fristen 4. september 2019: kompetanseprosjekt for næringslivet

I 2019 endrer vi kravene og vurderingskriteriene for søknader om kompetanseprosjekt for næringslivet.

​Her finner du de viktigste kravene til søknaden som vil inngå i utlysningene med frist 4. september 2019. 

Formål

Kompetanseprosjekt for næringslivet skal bidra til næringsrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging innenfor temaer av stor betydning for næringslivet.

Hvem kan søke?

 • Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke. 
 • Prosjektet skal gjennomføres av en eller flere forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med aktuelle aktører i norsk næringsliv.
 • Samarbeidspartnere som driver økonomisk aktivitet skal bidra til å finansiere forskningsaktivtetene hos forskningsorganisasjonen(e). 

Krav til prosjektet

 • Prosjektperioden kan være 24-60 måneder.
 • Minste tillatte støttebeløp: 4 millioner kroner. 

​Utlysninger

​Følgende programmer planlegger utlysninger: 

​Mal for prosjektbeskrivelse

Vi innfører også nye maler for prosjektbeskrivelse som er tilpasset de nye vurderingskriteriene. For samarbeidsprosjekter til fristen i april gjelder følgende mal (kun på engelsk):

Vurderingskriterier

​I 2019 innfører Forskningsrådet nye vurderingskriterier på tvers av søknadstyper og programmer.

De nye vurderingskriteriene er: 

Forskning og innovasjon – Excellence

 • originalitet / nyskapende forskning og innovasjon
 • soliditet/ robusthet

Virkninger og effekter – Impact

 • potensialer
 • kunnskapdeling og -anvendelse

Gjennomføring

 • prosjektleder og -team
 • planer og organisering

Relevans for utlysningen

 • Relevans for utlysningen og/eller programplanen
 • Kompetansebygging i norske forskningsmiljøer
 • Utvikling av offentlig sektor og/eller fremtidig verdiskapning i norsk næringsliv
 • Forankring hos samarbeidspartnerne

Tidsplan for utlysningene med frist 4. september 2019

 

26. juni 2019
Utlysningene åpner for søknader. 

4. september 2019 kl. 13.00 CEST
Frist for søknader om kompetanseprosjekt for næringslivet.

Hold deg oppdatert

Abonnér på Forskningsrådets nyhetsbrev. Husk å krysse av for kategorien "Nyheter" og deretter "Finansiering".

 

Publisert:
02.10.2018