Gå direkte til innhold
 

Fristen 10. april 2019: samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling

I 2019 endrer vi kravene og vurderingskriteriene for prosjektsøknader der en eller flere forskningsorganisasjoner samarbeider med aktuelle aktører i offentlig og/eller privat sektor.

Programmer og aktiviteter som lyste ut midler til samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling med søknadsfrist 10. april 2019, har en rekke felles krav til søknadene. Du finner informasjon om de felles kravene på denne siden. Informasjon om krav som er spesifikke for hvert program og aktivitet, stod i utlysningene se under. 

Formål

Samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling skal bidra til å løse samfunnsutfordringer og skape næringsutvikling på prioriterte områder.

​Hvem kan søke?

 • Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.
 • Prosjektet skal gjennomføres av en eller flere forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med aktuelle aktører i offentlig og/eller privat sektor.
 • Prosjektkostnader kan inkludere kostnader hos samarbeidspartnerne.​

​Krav til prosjektet

 • ​Prosjektleder må ha godkjent doktorgrad eller førstestillingskompetanse.​
 • Prosjektperioden kan være 24-48 måneder.
 • Minste tillatte støttebeløp: 4 millioner kroner. 

​Utlysninger

Under finner du en liste over alle samarbeidsprosjekt-utlysningene vi hadde til denne fristen: 

​Mal for prosjekbeskrivelse

Vi innfører også nye maler for prosjektbeskrivelse som er tilpasset de nye vurderingskriteriene. For samarbeidsprosjekter til fristen i april gjelder følgende mal (kun på engelsk):

Vurderingskriterier

I 2019 innfører Forskningsrådet nye vurderingskriterier.

De nye vurderingskriteriene er (kriteriene kommer snart i fullstendig versjon også på norsk, her er en kortversjon): 

Kvalitet

 • I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst, nytenkende og i forkant av forskningsfronten
 • Kvaliteten på de foreslåtte forsknings- og utviklingsaktivitetene

Virkninger og effekter

 • Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
 • Kommunikasjon og utnyttelse

Gjennomførbarhet

 • Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe
 • Kvaliteten på prosjektets organisering og styring

Relevans for utlysningen

 • I hvilken grad søknaden svarer på utlysningens formål og føringer

Gå til den engelske versjonen av denne siden for å se de fullstendige vurderingskriteriene på engelsk. 

Hold deg oppdatert

Abonnér på Forskningsrådets nyhetsbrev. Husk å krysse av for kategorien "Nyheter" og deretter "Finansiering".

 

Publisert:
02.10.2018