Gå direkte til innhold
 

Fristen 10. april 2019: samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling

I 2019 endrer vi kravene og vurderingskriteriene for prosjektsøknader der en eller flere forskningsorganisasjoner samarbeider med aktuelle aktører i offentlig og/eller privat sektor.

Programmer og aktiviteter som skal lyse ut midler til samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling med søknadsfrist 10. april 2019, vil ha en rekke felles krav til søknadene. Du finner informasjon om de felles kravene på denne siden. Informasjon om krav som er spesifikke for hvert program og aktivitet, vil stå i utlysningene. 

Formål

Samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling skal bidra til å løse samfunnsutfordringer og skape næringsutvikling på prioriterte områder.

​Hvem kan søke?

 • Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.
 • Prosjektet skal gjennomføres av en eller flere forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med aktuelle aktører i offentlig og/eller privat sektor.
 • Prosjektkostnader kan inkludere kostnader hos samarbeidspartnerne.​

​Krav til prosjektet

 • ​Prosjektleder må ha godkjent doktorgrad eller førstestillingskompetanse.​
 • Prosjektperioden kan være 24-48 måneder.
 • Minste tillatte støttebeløp: 4 millioner kroner. 

​Utlysninger

Dere kan opprette søknad fra og med 27. februar 2019. ​Følgende programmer har utlysninger (og alle er her i fullstendige versjoner): 

​Mal for prosjekbeskrivelse

Vi innfører også nye maler for prosjektbeskrivelse som er tilpasset de nye vurderingskriteriene. For samarbeidsprosjekter til fristen i april gjelder følgende mal (kun på engelsk):

Vurderingskriterier

I 2019 innfører Forskningsrådet nye vurderingskriterier.

De nye vurderingskriteriene er (kriteriene kommer snart i fullstendig versjon også på norsk, her er en kortversjon): 

Kvalitet

 • I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst, nytenkende og i forkant av forskningsfronten
 • Kvaliteten på de foreslåtte forsknings- og utviklingsaktivitetene

Virkninger og effekter

 • Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
 • Kommunikasjon og utnyttelse

Gjennomførbarhet

 • Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe
 • Kvaliteten på prosjektets organisering og styring

Relevans for utlysningen

 • Relevans for utlysningen og/eller programplanen
 • Kompetansebygging i norske forskningsmiljøer
 • Utvikling av offentlig sektor og/eller fremtidig verdiskapning i norsk næringsliv
 • Forankring hos samarbeidspartnerne

Gå til den engelske versjonen av denne siden for å se de fullstendige vurderingskriteriene på engelsk. 

Tidsplan for utlysningene med frist 10. april 2019 

 

Januar 2019
Alle utlysningene er tilgjengelige i fullstendig versjon.

27. februar 2019
Utlysningene åpner for søknader.

10. april 2019 kl. 13.00 CEST
Frist for søknader om samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling

Webinarer

Vi planlegger en serie webinarer der du kan få svar på spørsmål om endringene til neste år. Webinarene er lagt opp etter institusjon (eller type institusjon) for å kunne dekke de viktigste spørsmålene i hvert enkelt tilfelle. Du trenger ikke å tilhøre institusjonen eller institusjonene webinaret retter seg mot, for å kunne delta. ​Lenke til hvert enkelt webinar og mer informasjon blir lagt ut i arrangementskalenderen vår og på samlesiden for Forskningsmidler i 2019

Hold deg oppdatert

Abonnér på Forskningsrådets nyhetsbrev. Husk å krysse av for kategorien "Nyheter" og deretter "Finansiering".

 

Publisert:
02.10.2018