Gå direkte til innhold
 

Fristen 10. april 2019: Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend

I 2019 endrer vi søknadskravene og vurderingskriteriene for Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend.

​Programmer og aktiviteter som skal lyse ut midler til Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend med søknadsfrist 10. april 2019, vil ha en rekke felles krav til søknadene. Du finner informasjon om de felles kravene på denne siden. Informasjon om krav som er spesifikke for hvert program og aktivitet, vil stå i utlysningene.

Formål

Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend skal fremme fornyelse og utvikling i forskningen innenfor alle fag og tematiske områder.

​Hvem kan søke?

  • Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke og være prosjektansvarlig.
  • Prosjektet kan gjennomføres av søkerinstitusjon alene eller i samarbeid med andre forskningsorganisasjoner.
  • Aktører som driver økonomisk aktivitet kan ikke være samarbeidspartnere.​

​Krav til prosjektet

  Prosjektleder Prosjektperiode Støttebeløp
Forsker-prosjekt Godkjent doktorgrad eller førstestillingskompetanse 3-6 år 4-12 mill. kroner
Unge forsker-talenter ​2-7 år etter disputas for godkjent doktorgrad. Kan ikke ha fylt 40 år. Det er mulig å søke om fratrekk for erfarings- og/eller alderskravene. Må jobbe minst 25 % av en fulltidsstilling i prosjektet. 3-4 år 4-8 mill. kroner
Mobilitets-stipend (Annen støtte) Maksimalt 7 år etter disputas for godkjent doktorgrad. Du kan søke før du har levert avhandlingen. Det er mulig å søke om fratrekk for erfaringskravet. Kan ikke ha bodd eller arbeidet i landet til den utenlandske organisasjonen i mer enn 12 mnd. i løpet av de tre årene før søknadsfristen. 3 år (to i utlandet og ett i Norge) 3,0-3,9 mill. kroner

 

Du kan sende inn maksimalt to søknader

Du kan være prosjektleder for maksimalt to søknader (identiske eller forskjellige) om Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og/eller Mobilitetsstipend til søknadsfristen 10. april 2019. Dette gjelder på tvers av alle programmer og aktiviteter som lyser ut midler til disse tre søknadstypene, og uavhengig av hvilke(n) av de tre søknadstypene du søker på. Mange programmer og aktiviteter vil tillate kun én søknad per prosjektleder til deres utlysning. Du kan være prosjektdeltaker i et ubegrenset antall søknader.

Søkerveileder – tilleggsinformasjon til utlysningen

Vi har samlet viktig tilleggsinformasjon som vil være nyttig i søknadsskrivingen, i dokumentet Søkerveileder PDF - 286 KB . Her står det hva du må gjøre hvis du skal være prosjektleder på to søknader til søknadsfristen 10. april 2019, du finner vurderingskriteriene og karakterskalaene som blir brukt i søknadsbehandlingen, og mer informasjon om søknadsbehandlingen. Les hele dokumentet før du skriver søknaden din.
 

​Utlysninger

Du kan opprette søknad fra og med 27. februar 2019.

Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Moblilitetsstipend (Annen støtte):

Forskerprosjekt og Unge forskertalenter:

 Forskerprosjekt:

Har du spørsmål om utlysninger fra et av programmene, ta kontakt med programmets kontaktpersoner. 

Mal for prosjektbeskrivelse

Vi innfører også nye maler for prosjektbeskrivelse som er tilpasset de nye vurderingskriteriene. For Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend til fristen i april gjelder følgende mal (kun på engelsk):

​Vurderingskriterier

​I 2019 innfører Forskningsrådet nye vurderingskriterier: Excellence, Impact og Implementation. (Gå til engelsk versjon av denne siden for å se de fullstendige vurderingskriteriene på engelsk).

Kriteriene er tilpasset slik at de vil være egnet til å vurdere både grunnleggende og anvendt forskning. 

De nye vurderingskriteriene har en struktur som er gjennomgående for alle søknadstyper (kriteriene kommer snart i fullstendig versjon også på norsk, her er en kortversjon): 

Kvalitet

  • I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst, nytenkende og i forkant av forskningsfronten
  • Kvaliteten på de foreslåtte forsknings- og utviklingsaktivitetene

Virkninger og effekter

  • Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
  • Kommunikasjon og utnyttelse

Gjennomførbarhet

  • Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe
  • Kvaliteten på prosjektets organisering og styring​

Tidsplan for utlysningene med frist 10. april 2019 

 

27. februar 2019
Utlysningene åpner for søknader.

10. april 2019 kl. 13.00 CEST
Frist for søknader om Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend.

Vi oppdaterer denne siden med mer informasjon om søknadsbehandling etterhvert. 

Webinarer

Vi har gjennomført en serie webinarer der vi svarte på spørsmål om endringene til neste år. Opptak fra disse finner du på samlesiden for Forskningsmidler i 2019

Hold deg oppdatert

Abonnér på Forskningsrådets nyhetsbrev. Husk å krysse av for kategorien "Nyheter" og deretter "Finansiering".

 

Publisert:
02.10.2018