Gå direkte til innhold
 

Forskingsrådets organisasjon

Forskingsrådets verksemd er organisert i sju område. Forskingsrådet har om lag 460 tilsette.

 


Dei sju områda erstattar frå og med mai 2018 dei fire tidligare fagdivisjonane Vitskap, Samfunn og helse, Energi, ressursar og miljø, og Innovasjon, i tillegg til Administrasjonsdivisjonen. Områda Internasjonalisering og Kommunikasjon var tidligare stabsfunksjonar. Klikk på grafikken for fleire detaljar.
 

John-Arne Røttingen er administrerande direktør i Forskingsrådet. Han er utdanna lege med doktorgrad frå UiO og mastergradar frå Oxford og Harvard. Han var tidlegare områdedirektør i Folkehelseinstituttet og direktør i Kunnskapssenteret for helsetjenesten, har leda utprøvinga av den vellykka ebolavaksinen og bygd opp internasjonal vaksineberedskap mot nye epidemiar.
 

Publisert:
02.07.2007
Sist oppdatert:
05.11.2018
Sideansvarlig:
Brita Skuland Seniorrådgiver +47 22 03 75 02 bsk@forskningsradet.no