Gå direkte til innhold
 

Økonomiavdelinga

Avdelingsdirektør: Jostein Sexe

Økonomiavdelinga tek seg av den sentrale økonomifunksjonen i Noregs forskingsråd. Primæroppgåvene knyter seg til produksjon av økonomisk informasjon til interne og eksterne kundar. Dette inkluderer forvaltning, styring og kontroll av Forskingsrådets økonomi.

Viktige oppgåver er administrasjonsbudsjettet, rapportering, rekneskap, utbetalingar, lønn, honorar og reiserekningar. I tillegg har avdelinga ansvaret for vedlikehald av Forskingsrådets FoU-kontraktar og vidareutvikling av datavarehuset for FoU-statistikk.

Publisert:
20.01.2005
Sist oppdatert:
28.10.2015