Gå direkte til innhold
 

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svarene på de vanligste spørsmålene knyttet til det å søke midler fra Forskningsrådet.

Tilgjengelige forskningsmidler

Hvordan finner jeg frem til forskningsmidler det er aktuelt å søke på?

Du finner all aktuell informasjon i seksjonen "Søk om midler". Utlysningene blir lagt ut 6 uker før søknadsfristen. Du kan enten benytte søkeboksen eller de tematiske oversiktene under menypunktet Søk om midler > Finn utlysninger, for å finne ut hvilke programmer/aktiviteter som utlyser midler. Ønsker du å vite om et spesifikt program/aktivitet utlyser midler, kan du skrive inn navn eller kortnavn i et eget felt i søkeboksen.

Dersom du ønsker å se en oversikt over alle utlysningene (aktive og gjennomførte), må du velge "Tidligere utlysninger" rett under utlysningsplanen til programmet/aktiviteten.

De konkrete utlysningene gir informasjon om tilgjengelige midler, krav, føringer og prioriteringer. Kontaktpersonene som er oppgitt i utlysningene, kan gi nærmere opplysninger. Programmer/aktiviteter har ofte også aktuelt stoff liggende på sine egne nettsider.

Jeg er usikker på hvilket program/aktivitet søknaden min passer best i
Dersom du er usikker på hvilket program/aktivitet du bør søke, ta kontakt med en kontaktperson for det aktuelle programmet/aktiviteten. En søknad er et svar på en utlysning. En søknad som ikke svarer på en utlysning, vil normalt avvises.

Mitt nettsted og søknadsskjemaet

Hva er eSøknad?

eSøknad er et nettbasert system for innsending av søknader til Forskningsrådet. Nærmere beskrivelse av eSøknad finnes på nettstedet, se Søk om midler > Søknadsinformasjon > Søknadsskjemaet. Utlysningen angir hvilke søknadstyper som skal benyttes. For generell beskrivelse av søknadstypene, se Søk om midler > Søknadsinformasjon > Søknadstyper

Pålogging til Mitt nettsted
Du kan logge deg på/opprette ny bruker på www.forskningsradet.no/logginn. Når du oppretter en ny bruker vil du få tilsendt en e-post med en lenke som fører deg til et bilde hvor du bekrefter opprettelsen av ny bruker ved å klikke på en knapp. Det er kun lov med én brukerkonto per e-postadresse. En melding blir gitt dersom du prøver å opprette ny brukerkonto på en e-postadresse som er benyttet tidligere.

Dersom du har glemt passordet du brukte da du registrerte deg, kan du klikke på 'Glemt passord'-lenken på www.forskningsradet.no/passord. Når du bestiller nytt passord, må du oppgi e-postadresse. Du vil da motta en e-post med en lenke som fører deg til Mitt nettsted, hvor du kan sette nytt passord.

I forbindelse med at Forskningsrådet har gått over til pålogging med e-post, har brukerkontoer registrert på samme navn og e-postadresse blitt slått sammen. I noen tilfeller der det ikke var samsvar mellom både navn og e-postadresse, kan det fortsatt være brukere som har flere brukerkontoer. Trenger du hjelp med å slå sammen brukerkontoer, kan du sende en e-post til eSoknad@forskningsradet.no

Mitt nettsted vises i veldig liten skrift

Liten skrift skyldes vanligvis feil tekstinnstilling i nettleseren. I Internet Explorer sjekker du denne innstillingen ved å trykke menyvalget "Vis" og så "Tekststørrelse". Verdien som er merket (med en sort liten kule) bør være "Mellomstor". Dersom du jobber på en Mac, kan du prøve å trykke noen ganger på + (pluss-tasten) samtidig som du holder eple-tasten nede.  

Hvordan kan jeg se hva et søknadsskjema inneholder?

Gå til menypunktet Søk om midler > Finn utlysninger og søk etter ”Testutlysning” i søkefeltet i høyre spalte. Klikk på søkeresultatet 'Testutlysning' og deretter på 'Velg'. Her finner du testutlysninger for samtlige søknadstyper. Klikk 'Velg' og 'Opprett ny søknad' for den aktuelle søknadstypen. Etter å ha logget deg inn (og eventuelt opprettet deg selv som ny bruker) får du opp en side der du kan opprette en testsøknad og navigere deg fram og tilbake i søknadsskjemaet. Du kan lese veiledningen for utfylling av de enkelte punktene i skjemaet og skrive ut skjemaet. MERK! Testsøknader må ikke sendes inn til Forskningsrådet. Vi minner om at hver søknadstype har sitt eget søknadsskjema.

Hvor finner jeg søknadsskjemaet jeg skal benytte til utfylling og innsending (eSøknad)?
Alle søkere skal benytte det nettbaserte søknadsskjemaet. Skjemaet og veiledningen er tilpasset hver enkelt søknadstype. I utlysningen er det angitt hvilke(n) søknadstype(r) som gjelder. Du finner søknadsskjemaet ved å gå inn på den aktive utlysningen du vil søke midler fra. Utlysningene finner du ved å gå inn på Søk om midler > Finn utlysninger.

Programmer/aktiviteter som har en aktiv utlysning har en lenke på utlysningens siste side merket "Opprett søknad". Denne bringer deg videre til innloggingssiden. Dersom du ikke er registrert som bruker, må du registrere deg før du kommer inn i selve søknadsskjemaet.

Hvordan kopierer jeg innhold fra en eksisterende til en ny søknad?
Gå først til aktuell utlysning, og følg samme prosedyre som når en ny søknad skal opprettes. Under 'Opprett basert på' haker du av for 'Kopier eksisterende søknad' og velger i nedtrekksmenyen den søknaden som du ønsker å kopiere fra. Vedlegg kopieres ikke og må lastes opp på nytt. Vær også oppmerksom på at søknadsskjemaene for de forskjellige søknadstypene kan være ulike. Dersom du velger å kopiere fra en annen søknadstype, kan det derfor være nye felt i søknadsskjemaet for denne søknadstypen som må fylles ut på nytt. Gå derfor nøye gjennom søknadsskjemaet for å kontrollere at alt er riktig utfylt.

Dersom du ikke finner søknaden du ønsker å kopiere fra i nedtrekksmenyen, kan det være at denne søknaden er tilknyttet en annen brukerkonto. Ta i så fall kontakt med brukerstøtte på eSoknad@forskningsradet.no for å koble sammen brukerkontoene dine.

Kan jeg rette i en søknad som allerede er innsendt?
Dersom du oppdager feil og mangler ved en søknad du har sendt inn (gjelder også vedlegg), kan du før søknadsfristens utløp gå inn i søknaden på nytt, gjøre de nødvendige endringene og sende inn. Det er den sist innsendte søknaden som gjelder. Dette gjelder ikke for søknader knyttet til utlysninger med løpende frist.

Hvordan konverterer jeg vedleggene mine til PDF (Portable Document Format)?

Alle vedlegg til en eSøknad må være i PDF-format. PDF er et format Riksarkivet aksepterer, i motsetning til Word og rtf. Les mer om søknadsskjemaet og krav til vedlegg. 

Hvordan jobber jeg med en søknad i Mitt nettsted?

Du finner en innføring i hvordan du oppretter og arbeider med en søknad under Søk om midler > Søknadsinformasjon > Søknadsskjemaet. Legg blant annet merke til avsnittene om lagring av søknaden og feilsjekking. Alle obligatoriske felt (merket med *) må fylles ut. Det er teknisk umulig å sende inn søknader hvis de obligatoriske feltene ikke er fylt ut eller inneholder feil. Bruk 'Sjekk siden'- og 'Sjekk hele'- knappene for å kontrollere at alt er riktig utfylt. Alle vedlegg skal være konvertert til PDF-filer. Når søknaden er ferdig og klar for innsending, må den sendes inn ved å trykke på 'Send inn'-knappen. Du mottar automatisk en kvittering på at søknaden er mottatt av Forskningsrådet.

Hvordan kan flere personer jobbe på samme søknad?

Dersom flere jobber samtidig i samme søknad, og er innlogget med samme brukernavn og passord, kan tekst og tall forsvinne. Vi oppfordrer derfor istedenfor til å bruke funksjonen "Del søknad". MERK! Det er kun den brukeren som har opprettet søknaden som har mulighet til å dele den med andre og sende søknaden inn. Prosjektansvarlig og den som sender inn søknaden mottar en kvittering per e-post.

Hvilke nettlesere støtter Mitt nettsted/eSøknad?

Klikk deg videre via lenken for å se hvilke nettlesere eSøknad støtter.

Hvorfor får jeg ikke skrevet ut søknaden eller kopiert den til PDF?

Når du trykker på 'Skriv ut' eller PDF-ikonet, får du opp et såkalt popup-vindu. Mange nettlesere har sperrer for slike, ofte kalt "popup killer" eller "popup blocker". Disse må skrus av. Eventuelt kan de overstyres ved å holde ctrl-knappen nede mens du trykker på PDF-ikonet (som ses helt til høyre på linjen for den enkelte søknaden i dialogen eSøknader/Applications in eSøknad), og ikke slippe før du ser at prosessen er i gang.

Det er forskjell mellom hvor mange tegn Word oppgir at det er i en tekst og det som fremkommer i eSøknad/Mitt nettsted når jeg limer inn teksten. Hva skyldes dette?

eSøknad regner linjeskift som to tegn, mens Word regner det som ett.

PDF-versjonen på Mitt nettsted viser ikke det jeg har registrert

De ulike nettleserne mellomlagrer filer de har lastet ned tidligere og sjekker i dette lageret om filen allerede eksisterer før de viser noe.

Finnes filen vises den lagrede istedenfor den nye. Resultatet er at filen ikke viser oppdaterte data. For å fjerne slike mellomlagrede filer kan man i Internet Explorer (IE) velge Tools -> Internet Options og trykke Delete Files.

I Firefox velger du Verktøy -> Personvern -> Nedlastede filer og trykker Tøm for å fjerne nedlastede filer fra mellomlageret.

Jeg får feilmelding når jeg prøver å laste ned fil ("Internet Explorer Cannot Download")
Sjekk følgende i Internet Explorer:

1.         Åpne menyen 'Tools' og velg 'Internet options...'.

2.         I vinduet som kommer opp velger du tab-en 'Advanced'.

3.         Skroll ned til bunnen slik at du ser 'Security'-valgene.

4.         Fjern haken for ’Do not save encrypted pages to disk’

5.         Klikk OK og prøv igjen

Søknadsfrister

Hvor lenge er Mitt nettsted åpent for innsending av søknader?

Du kan sende inn en eSøknad fram til søknadsfristen går ut for den aktuelle utlysningen. En søknad kan sendes inn, åpnes igjen og sendes inn på nytt inntil søknadsfristen går ut. Det er den sist innsendte søknaden som blir behandlet. Søknader til aktiviteter med løpende søknadsfrist kan sendes inn fortløpende. Her er det ikke mulig å åpne en allerede innsendt søknad, og dersom det skal gjøres endringer, må det opprettes ny søknad og den allerede innsendte må trekkes. Vær oppmerksom på at søknadsfristen (dato og klokkeslett) er endelig. Etter dette tidspunktet lukkes systemet automatisk for mottak av søknader til denne fristen. Det er dermed teknisk umulig å sende inn en søknad etter at fristen har gått ut og det er heller ikke mulig å gjøre endringer i søknadsskjemaet. Det er søkers ansvar å beregne tilstrekkelig tid til utfylling og innsending av søknaden.

Kan jeg sende inn vedlegg etter fristen?

Nei, du kan ikke ettersende vedlegg, med unntak av karakterutskrifter/vitnemål som er utstedt etter søknadsfristen. Ettersending skal gjøres til post@forskningsradet.no i god tid før bevilgningsvedtak skal fattes. Prosjektnummer (evt. ES nummeret som du finner i søknadsskjemaet), prosjekttittel og prosjektleder må påføres all ettersending. Se utlysningen for nærmere informasjon eller ta kontakt med saksbehandler.

Når blir utlysningen offentliggjort?

Forskningsmidler lyses ut seks uker før søknadsfristen og en kan opprette og sende inn en søknad fra dette tidspunkt og frem til søknadsfristen. En utlysning kan også legges ut på et tidligere tidspunkt som planlagt utlysning. Det er først etter at utlysningen er gjort aktiv (6 uker før søknadsfristen) at det er mulig å opprette og sende inn en søknad.

Innhold i søknaden – veiledning

Hvor finner jeg veiledningen til de enkelte punktene i søknadsskjemaet (inkl. prosjektbeskrivelsen)?

Integrert i søknadsskjemaet finner du veiledningstekster for hvert punkt i skjemaet ved å klikke på ‘Veiledning’-knappen til høyre under overskriftene i de ulike punktene.

Hvem kan søke?

Som hovedregel er det en norsk institusjon eller bedrift som må stå som formell søker om forskningsmidler. Se Søk om midler > Søknadsinformasjon > Søknadstyper.
Ved å krysse av i en egen boks i søknaden bekreftes det at institusjonen/bedriften påtar seg rollen som prosjektansvarlig.

Doktorgrads- og postdoktorstipendiater som tilbringer hele stipendperioden i utlandet, kan unntas fra kravet om å ha prosjektansvarlig institusjon/bedrift. Søker fyller inn sitt eget navn som prosjektansvarlig.

Hva innebærer begrepene prosjektleder, prosjektansvarlig institusjon/bedrift og administrativt ansvarlig?
Se Søk om midler > Søknadsinformasjon > Generelle krav til søknaden.

Hva mener man med samarbeidspartner?

En samarbeidspartner er en partner som har rettigheter og/eller forpliktelser i prosjektet. Samarbeidspartneren er en institusjon, bedrift eller en virksomhet (eventuelt med navngitte personer) som skal delta i prosjektet med faglige og/eller økonomiske ressurser. Samarbeidspartnere skal oppgis i søknadsskjemaet. Det skal skrives en samarbeidsavtale mellom prosjektansvarlig og samarbeidspartnere i prosjektet dersom det inngås kontrakt med Forskningsrådet.

Hvilke krav stilles til signatur på søknader og kontrakter?
Elektronisk søknad (eSøknad) krever ikke signatur på søknadene til Forskningsrådet, verken fra prosjektleder eller fra administrativt ansvarlig ved institusjon/bedrift. Det må imidlertid bekreftes i søknaden at institusjon/bedrift ved administrativt ansvarlig har godkjent den. Både den som sender inn søknaden og prosjektansvarlig får automatisk en kvittering på e-post straks søknaden er mottatt i Forskningsrådet. Administrativt ansvarlig skal signere på kontrakter for innvilgede prosjekter.

Problemer i søknadsfasen

Hvem kontakter jeg hvis det oppstår problemer i søknadsfasen?

Faglige spørsmål og problemer med utfylling av søknadsskjema: Vi oppfordrer deg til å søke svar på dine spørsmål i utlysningsteksten, beskrivelsen av søknadstypen eller i veiledningen til søknadsskjemaet. Dersom du ikke finner svar, kontakter du Forskningsrådet. De primære kontaktpersonene står oppført i utlysningen for hvert enkelt program/aktivitet.

I forbindelse med søknadsfristene opprettes det beredskapsordninger som kunngjøres på nettstedet. Gjør deg kjent med disse!

Jeg bruker Mac og har støtt på enkelte problemer når jeg fyller ut søknadsskjemaet. Hva gjør jeg for å komme videre?

Les mer om hvilke nettlesere som er kompatible.

Jeg får ikke lastet opp en PDF-fil til Mitt nettsted, fordi den er for stor.

Det er ikke mulig å laste opp prosjektbeskrivelsen som vedlegg til eSøknad dersom den overskrider sidetallsbegrensningen gitt i utlysningen og/eller i krav til søknadstyper. Dersom en slik feilmelding oppstår, må lengden på prosjektbeskrivelsen reduseres slik at den faller innenfor de tillatte rammene.

Søknadsbehandling

Hvordan bekreftes det at søknaden er mottatt av Forskningsrådet?

Når søknaden er mottatt og registrert i Forskningsrådet, får søknaden et eget prosjektnummer. Prosjektleder og administrativt ansvarlig får automatisk beskjed via e-post når dette er gjort. På forskningsradet.no blir en liste med opplysninger om prosjektnummer, prosjekttittel og prosjektansvarlig på søknader som er under behandling lagt ut hver måned under: Søk om midler > Søknadsinformasjon > Søknadsstatus.

Hvordan får jeg vite utfallet av søknadsbehandlingen?

Når vedtak er fattet sendes det brev til søkerne med informasjon om resultatet av søknadsbehandlingen. Forskningsrådet tilstreber å gi tilbakemeldinger som kan være til nytte for søkerne. I tilbakemeldingen gis det også opplysninger om hvor søker kan finne ekspertenes navn/panelets sammensetning. Disse opplysningene kan også oppgis på forespørsel. En liste over innvilgede søknader (prosjektnummer, prosjekttittel og prosjektansvarlig) legges også ut på Forskningsrådets nettsider under: Søk om midler > Søknadsinformasjon > Søknadsstatus og/eller på programmets hjemmeside.

Kan jeg klage på søknadsbehandlingen?

Man kan bare klage på søknadsbehandlingen dersom prosjektansvarlig institusjon mener det er begått saksbehandlingsfeil eller vesentlig svikt eller mangler i premissene for det faglige skjønn i forbindelse med innsending eller behandling av en søknad. Det kan ikke klages på det faglige skjønn. Se Søk om midler > Søknadsinformasjon > Klageordningen og Klageutvalget.

Kontrakt

Hva skiller en søknad fra en kontrakt?

Opplysningene som gis i en søknad, er å anse som intensjonserklæringer. Forpliktende avtaler inngås i kontrakten etter eventuell bevilgning. Ingen av partene er altså "bundet" før kontrakten er undertegnet av både Forskningsrådet og prosjektansvarlig (institusjon/bedrift/virksomhet), normalt ved administrativt ansvarlig. Prosjektperioden framgår av avtaledokumentet i kontrakten. Se Søk om midler > Kontrakter

Hvem har arbeidsgiveransvar i et avtalt prosjekt?

Som hovedregel er det prosjektansvarlig som har arbeidsgiveransvar.

Prosjektendringer

Prosjekter som mottar bevilgning fra Forskningsrådet kan søke om prosjektendringer via Mitt nettsted.  Det er prosjektleder eller administrativ ansvarlig som på vegne av prosjektansvarlig søker om prosjektendringer. Du får tilbakemelding på søknaden om prosjektendring via e-post. Statusen på søknaden oppdateres automatisk på Mitt nettsted.

Bruk denne funksjonen på Mitt nettsted til å søke om prosjektendringer. Her vil du til enhver tid kunne se de oppdaterte prosjektdataene dine.

Rapportering

Hvor finner jeg rapporteringsskjemaene?

Framdrifts- og sluttrapporter sendes inn til Forskningsrådet elektronisk via Mitt Nettsted. De som skal rapportere vil motta informasjon om dette pr e-post i god tid før fristenes utløp. Se for øvrig eksempel på rapporteringsskjema under forskningsradet.no > Søk om midler > Prosjektrapportering.

Publisert:
27.06.2007
Sideansvarlig:
Mona Kristin Skurdal Rådgiver mks@forskningsradet.no