Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold
 

Prosjektdata: Offentliggjøring, innsyn og informasjonssikkerhet

Forskningsrådet har klare retningslinjer for spredning og offentliggjøring av prosjektdata, håndtering av innsynsbegjæringer og sikring av sensitive data. Retningslinjene bygger på norsk lov.

Håndtering av informasjon i forbindelse med søknadsbehandling

For at en søknad skal kunne behandles, må relevante saksbehandlere, fageksperter og beslutningsorganer (for eksempel et programstyre) ha full tilgang til søknaden, inklusiv prosjektbeskrivelsen. Forskningsrådet begrenser antallet mottakere av sensitiv prosjektinformasjon mest mulig.
Om håndtering av informasjonssikkerhet.

Informasjon om søknader og prosjekter på Forskningsrådets nettsider

Søknader under behandling
Forskningsrådet publiserer lister over søknader under behandling på nettsidene sine.  Listene inneholder kun navn på prosjektansvarlig institusjon/bedrift og prosjekttittel.

Prosjekter som har fått støtte
Enkelte opplysninger om prosjekter som har fått innvilget støtte blir offentliggjort i Forskningsrådets prosjektbank på nett: prosjektansvarlig institusjon/bedrift, navn på prosjektleder, prosjekttittel, bevilget beløp, prosjektets varighet, prosjektsammendrag og populærvitenskapelig framstilling.

For prosjekter som leverer framdriftsrapport, blir i tillegg oppdatert populærvitenskapelig framstilling og vitenskapelige publikasjoner rapportert via CRIStin publisert i Prosjektbanken.

Dokumentinnsyn

I henhold til norsk lov kan alle be om innsyn i dokumenter hos offentlige virksomheter som Forskningsrådet. Hovedregelen er at saksdokumenter, journaler og liknende registre er åpne for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov. 

Opplysninger som er underlagt taushetsplikt, skal Forskningsrådet unnta fra offentlighet. Dette er for eksempel opplysninger om noens personlige forhold og forretningshemmeligheter. Videre kan Forskningsrådet unnta enkelte opplysninger om forskningsideer og forskningsprosjekter fra offentlighet.     

Vi ber normalt søker/prosjektansvarlig om bistand når vi behandler en begjæring om innsyn i et dokument som kan inneholde opplysninger som skal eller kan unntas fra innsyn. Den endelige vurderingen av hvilke opplysninger som unntas offentlighet, er det Forskningsrådets som gjør.

Sentrale lovhjemler

Offentleglova (lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd) og
Forvaltningsloven (lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker).

Offentleglova § 3: Hovedregel om offentlighet.

Sentrale unntaksregler:

Offentleglova § 13 jf. forvaltningsloven § 13: Taushetsplikt om

  1. noens personlige forhold, og
  2. tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår (forretningshemmeligheter)

Offentleglova § 26, 4. ledd: Gir Forskningsrådet hjemmel til å unnta opplysninger om forskningsideer og forskningsprosjekter, blant annet foreløpige forskningsresultater, metoder som blir brukt, finansieringskilder, mer detaljerte skildringer av fremgangsmåter osv.


 

Publisert:
14.08.2003
Sist oppdatert:
13.09.2016
Sideansvarlig:
Mona Kristin Skurdal Rådgiver mks@forskningsradet.no