Gå direkte til innhold
 

EnGendering Excellence-konferanse 4.-5- juni:

– Kjønnsperspektiver handler om liv og død

Over 100 forskere fra ulike land, disipliner og miljøer var samlet i Forskningsrådet til konferansen EnGendering Excellence, 4. og 5. juni, 2015.

Over 100 forskere fra ulike land, disipliner og miljøer var samlet i Forskningsrådet til konferansen EnGendering Excellence. Foto: Siv Haugan
Hovedbudskapet er at kjønnsperspektiver i forskning kan det være et spørsmål om liv og død, spesielt innenfor medisinsk og teknologisk forskning.

Kjønnsperspektiver har også stor betydning for forskningens kvalitet. Blant konferansens høydepunkter var innledningene ved Londa Schiebinger. Hun er verdensledende når det gjelder kjønnsperspektiver i forskning og professor ved Stanford university i USA.

 – I stadig flere vitenskapelige tidsskrifter med fagfellevurdering spør de nå etter et kjønnsperspektiv. Hvis artikkelen din ikke diskuterer dette vil den ikke regnes som eksellent, og blir ikke publisert, sier hun og viser i hovedsak til fag innen medisin og naturvitenskap, hvor flere tidsskrift har endret sine retningslinjer og krever at artikler fra forskningsprosjekter inkorporerer en analyse av kjønn, i første omgang biologisk kjønn, sier Schiebinger.

Schiebinger har ledet EUs ekspertgruppe Innovation through Gender. Arbeidet til denne gruppen førte til at forskningsprogrammet Horisont 2020 krever at alle søknader må inneholde i det minste en diskusjon av kjønnsspørsmål i prosjektet det søkes penger for. Også Forskningsrådet krever i sine søknader at kjønnsperspektiv inkluderes der det er relevant.

Nettsted til hjelp for forskere
For å hjelpe forskere som ikke er vant til å tenke på kjønn i forskningen sin har opprettet Schiebinger nettstedet Gendered Innovations

– I stadig flere vitenskapelige tidsskrifter med fagfellevurdering spør de nå etter et kjønnsperspektiv. Hvis artikkelen din ikke diskuterer dette vil den ikke regnes som eksellent, og blir ikke publisert i tidsskrifter som Science eller Nature, sier Schiebinger. Foto: Siv Haugan
Nettstedet er særlig rettet mot teknologifag, naturvitenskap og medisin. Meningen er at forskere skal kunne finne hvordan riktig analyse av kjønn gir forskning med høyere kvalitet. Målet er ikke å peke på forskning som mangler kjønnsperspektiv, men å vise eksempler på forskning som allerede er gjort.

– Her har vi har mange eksempler på at kjønn må inkluderes i utvikling av ny teknologi eller produkter. Det kan være et spørsmål om liv eller død. Før visste ikke ingeniørene som utviklet sikkerhetsutstyr i biler nok om at kjønn har en betydning i kollisjoner, for eksempel med gravide passasjerer. Det vet man nå, og liv kan bli spart på grunn av det, sier hun.

– Men man må ikke overfokusere på kjønn. Ofte er det også andre faktorer som er relevante, som geografi eller etnisitet. Kjønn er en faktor blant mange. God forskning må se på alle faktorer. Kjønn må inkluderes, men alt handler selvsagt ikke om kjønn, understreker hun.

(Teskten er basert på et intervju Forskerforum gjorde med henne under konferansen). Les hele intervjuet med Schiebinger i Forskerforum.

Regjeringen legger stor vekt på betydningen av kjønnsperspektiver i forskning, og følger nøye med på hva Forskningsrådet gjør på dette feltet, sa statssekretær Bjørn Haugstad.

Kjønnsperspektiver er grunnleggende for forskningens kvalitet og relevans var budskapet fra en rekke fremragende internasjonale forskere. Fra venstre: Londa Schiebinger (Stanford University), Gotelind Alber (independent researcher), Noel Bairey Merz (Cedars-Sinai medical Center), Jeffrey Mogil (Mc Gill University) og Curt Rice (leder for KIF-komiteen). Foto: Siv Haugan

Konferansen ble arrangert av Forskningsrådet og Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen).

Skrevet av:
Siv Haugan Seniorrådgiver +47 22 03 73 53 sh@forskningsradet.no
Publisert:
22.06.2015
Sist oppdatert:
13.09.2016