Gå direkte til innhold
 

Vil styrke unge forskeres mobilitet og karriereveier

Forskningsrådet tilbyr nå utenlandsstipend til sine doktorgrads- og postdoktorstipendiater. I tillegg kan finansieringen av postdoktorstipendiater bli forlenget ved utenlandsopphold. Alle postdoktorer finansiert av Forskningsrådet skal ha en utviklingsplan.

Forskningsrådet lanserer nå flere tiltak for å gi unge forskere mulighet til å skaffe seg internasjonal erfaring og nettverk. (Foto: Shutterstock)
– Internasjonal erfaring og internasjonale nettverk kan være avgjørende i unge forskeres utvikling. Det kan gi nye perspektiver og øke deres faglige selvstendighet. Derfor ønsker vi å stimulere til mer internasjonal mobilitet blant unge forskere. Nå lanserer vi flere tiltak for å gi flest mulig unge forskere mulighet til å reise ut, sier Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen.

Forskningsinstitusjoner som mottar stipendiatfinansiering fra Forskningsrådet kan søke om utenlandsstipend for å dekke utgifter til reise og opphold for sine doktorgradsstipendiater og postdoktorer. Dette gjelder for prosjekter som får støtte i utlysninger fra og med 2017.

For postdoktorer kan det i tillegg søkes om 3-12 måneders forlengelse av finansieringen av lønnsmidler, tilsvarende lengden på utenlandsoppholdet. Se lenke til utlysning av utenlandsstipend øverst til høyre.

Utviklingsplan for postdoktorer

God oppfølging er viktig for å gjøre en forskerkarriere attraktiv. Forskningsrådet ønsker å legge til rette for dette. (Foto: Sverre Jarild) I dag er nåløyet fra postdoktor til fast jobb i akademia trangt. Ifølge en NIFU-undersøkelse fra 2015 er bare en fjerdedel av postdoktorene i fast vitenskapelig stilling i akademia etter fem-seks år. Universitetets- og høgskolerådet har tatt til orde for å utvikle en bedre karrierepraksis for postdoktorer, slik at stillingen blir et reelt kvalifiseringsløp til en akademisk karriere.

For å følge opp denne anbefalingen innfører Forskningsrådet nå et krav om utviklingsplan for postdoktorer som får finansiering fra Forskningsrådet. Dette gjelder også for prosjekter som får støtte i utlysninger fra og med 2017.

– Vi ønsker å bidra til å gjøre en fremtidig forskerkarriere mer forutsigbar og attraktiv. Et viktig ledd i dette er å rendyrke postdoktorstillingen til å bli en rekrutteringsstilling til vitenskapelige toppstillinger på internasjonalt nivå. Da må kandidatene få en god oppfølging fra institusjonene de jobber ved, sier Røttingen.

Utviklingsplanen skal inneholde en beskrivelse av mål for stipendperioden, tiltak for kvalifisering, forventede resultater og plan for internasjonalisering. Se pdf øverst til høyre for mer informasjon.

Rekrutteringspolicy

Tiltakene er en sentral del av Forskningsrådets policy for rekruttering til forskning, som ble vedtatt i 2016. Forskningsrådet har utarbeidet policyen i tett dialog med forskningsinstitusjonene, som har hovedansvaret for rekruttering og karriereløp. Policyen tydeliggjør Forskningsrådets rolle i dette arbeidet. Ett av hovedmålene i policyen er å gjøre en forskerkarriere attraktiv.

Skrevet av:
Christian Lund Spesialrådgiver 22 03 73 40 clu@forskningsradet.no
Publisert:
02.05.2017
Sist oppdatert:
04.05.2017