Gå direkte til innhold
 

ERC Starting Grants

Vil finansiere nesten-vinnere

Forskere som ikke når helt til topps i konkurransen om Det europeiske forskningsrådets (ERC) prestisjetunge stipend Starting Grants skal få finansiering gjennom Norges forskningsråd. I år gjelder det fem prosjekter.

Forskningsrådet har besluttet å videreføre ordningen med å finansiere søkere som får så gode vurderinger av den vitenskapelige kvaliteten på sitt prosjekt etter trinn 2 i søknadsprosessen, men som ikke får midler fra ERC av budsjettmessige årsaker.

Bevilger 45 millioner kroner

I år kom det inn 40 søknader fra norske institusjoner, og til sammen åtte gikk videre til andre runde. Tre unge forskere fikk tildelt ERCs Starting Grant på om lag 12 millioner kroner over fem år. I tillegg vil altså ytterligere fem få finansiert sine prosjekter gjennom Norges forskningsråd:

De fem er:
• Erlend Fosnes Wold, Universitetet i Oslo: “Holomorphic Approximation and Complex Geometry”
• Mathias S. Toft, Oslo Universitetssykehus: “The Identification of New Genetic Causes of Parkinson’s Disease”
• Jostein Bakke, Universitetet i Bergen: “ Shifting Climate States of the Polar Regions”
• Sunniva Siem, Universitetet i Oslo: “Statistical Properties of Warm Nuclei”
• Kent-André Mardal, Simula research laboratory A/S: “Patient-Specific Mathematical Modeling with Applications to Clinical Medical: Stroke and Syringomyelia”

Forskningsrådet vil finansiere inntil 75 _7 av omsøkt beløp, slik at prosjektene kan bli realisert, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg. Forskningsrådet vil finansiere inntil 75 _7 av omsøkt beløp, slik at prosjektene kan bli realisert, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg. (Foto: Sverre Jarild) Forskningsrådet vil finansiere inntil 75 % av beløpet forskerne søkte ERC om. Til sammen dreier det seg om et beløp i størrelsesorden 45 millioner kroner.

Vil at flere skal søke EU-midler

- Dette er alle lovende unge forskere med svært gode prosjekter, og vi er glade for at vi kan bidra til at prosjektene blir realisert, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i Divisjon for vitenskap.

- Det er også effektivt og hensiktsmessig å gjøre bruk av ERCs grundige kvalitetssikring av prosjekter når vi tildeler nasjonale midler, sier Hanneborg.

Forskningsrådet håper finansieringsordningen vil oppmuntre flere til å søke ERC-midler.

Søkerne vil få inntil 75 % av det anbefalte beløpet fra ERCs ekspertpanel. I de tilfellene det ikke er gitt noe anbefalt beløp fra ERC, vil en ekspert utpekt av Forskningsrådet vurdere de budsjettmessige sidene ved søknaden og gi en anbefaling.

Advanced Grant-søknader behandles nå

Søknadsbehandlingen av årets søknader til ERCs stipendordning for etablerte forskere, Advanced Grants, avsluttes i november.

 

 

 

Skrevet av:
Synnøve Bolstad Spesialrådgiver +47 22 03 75 21 sbo@forskningsradet.no
Publisert:
02.11.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016