Gå direkte til innhold
 

HAVBRUK2018:

Viktige debatter på dagsorden

HAVBRUK2018 engasjerer bredt og setter viktige debatter på dagsorden: medieoppmerksomheten og samfunnets oppfatninger av havbruk, genredigering og GMO, og betydningen av forskning for bærekraftig verdiskaping.

– Havbruksnæringen er viktig i regjeringens havsatsing, sa statsminister Erna Solberg på konferansen HAVBRUK2018. (Foto: Mette Mila) – Havbruksnæringen har en helt sentral plass i den brede havsatsingen regjeringen har lagt opp til, sa Erna Solberg da hun besøkte konferansen på åpningsdagen. HAVBRUK2018 i regi av Forskningsrådet og FHF er tidenes største havbrukskonferanse med vel 560 påmeldte deltakere.

Regjeringen har lenge satt havet på dagsorden både nasjonalt og internasjonalt. I januar lanserte Solberg et internasjonalt høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi under World Economic Forum i Davos. I tillegg har FN vedtatt et internasjonalt tiår for havforskning i årene 2021-2030.

Ansvarlig havforvaltning

– Internasjonalt er det stort behov for å etablere og styrke forvaltningsregimer som bidrar til både økt næringsutvikling og sikrer god miljøtilstand, sa Solberg og viste til at Norge har hatt en vellykket forvaltning av naturressursene både på land og i havet.

– Vi vil bruke norske erfaringer og kompetanse til å fremme forståelsen av sammenhengen mellom god miljøtilstand, bærekraftig ressursbruk og økonomisk vekst. Dette må gjøres på en måte som både kan fremme norske interesser nasjonalt og internasjonalt, sa Solberg.

Målet er å øke den internasjonale forståelsen for det tette forholdet mellom rene og sunne hav, bærekraftig bruk av havressursene og økonomisk vekst og utvikling.

– Vi må øke den globale bevisstheten om hvordan ansvarlig havforvaltning kan hjelpe oss med å implementere FNs bærekraftsmål, sa Solberg.

Les statsminsierens tale her.

Trengs mer forskning

Solberg understreket at hav er et prioritert område innenfor forskningspolitikken og pekte på at støtten til havrelatert forskning gjennom ordninger i Norges forskningsråd har økt fra om lag 1,2 mrd. kroner i 2013 til nesten 2 mrd. kroner i 2017. Omtrent 0,4 mrd. av dette går til havbruksforskning.

– Det er likevel ikke tvil om at fortsatt investering i forskningsbasert kunnskap er helt nødvendig for at motsetningene skal minke på sikt, sa Solberg med henvisning til mediedebatten og de reelle verdi- og interessemotsetningene som ligger til grunn for ulike syn på havbruksnæringen og dens påvirkning på miljøet. Og hun fortsatte:

– Derfor er denne konferansen viktig. Og derfor er den havbruksrelevante forskningen som utføres innenfor biologiske, teknologiske eller samfunnsvitenskapelige fag viktig. Vi må klare å rekruttere nye forskere og teknologer til et felt der vi allerede har kompetanse som på mange områder er verdensledende, avsluttet Erna Solberg.

Ivar A. Iversen, Bjørn Rønningen, Ellen Hambro, Geir Ove Ystmark og Bjørn Hersoug deltok i paneldebatten om samfunnets oppfatninger av norsk havbruk og hvem som definerer virkeligheten. Debatten ble ledet av Kristen Ulstein fra Forskningsrådet. (Foto: Mette Mila)

Polarisert debatt

Dilemmaene i norsk havbruk og den polariserte debatten i mediene ble belyst med innlegg av professor Marianne Lien fra Universitetet i Oslo og forskningssjef Tonje Osmundsen fra NTNU Samfunnsforskning, før en engasjert paneldebatt med representanter fra forvaltning, media, forskning og næring.

Diskusjonen handlet både om kunnskapsgrunnlaget og om verdier, om ståsted og tillit, og ble ikke konkludert i løpet av sesjonen. Det det er enighet om, er at noen utfordringer er udiskutable, mens andre ting er preget av nyanser som varierer med ståsted. Og om at alle vil være tjent med større åpenhet, også om posisjoner og forutsetninger.

– Som næring er vi avhengig av rent hav og av å ta miljøutfordringene på alvor. Det blir kanskje en kjedeligere debatt, men den blir mer opplyst, påpekte Geir Ove Ystmark fra Sjømat Norge. Ellen Hambro fra Miljødirektoratet la på sin side vekt på at næringen må respektere forvaltningens kunnskapsgrunnlag og vise vilje til å gjøre noe med problemene.

– Istedenfor å bli fornærmet over kritikk, bør næringen delta i debatten og forklare hva de gjør for å løse problemene. Da blir debatten mer nyansert, avsluttet Ystmark.

Fullsatt sal på Radisson Blu Oslo Plaza ved åpningen av konferansen HAVBRUK2018 (Foto: Mette Mila)

Skrevet av:
Anne Ditlefsen Seniorrådgiver 22 03 71 54 adi@forskningsradet.no
Publisert:
19.04.2018
Sist oppdatert:
19.04.2018