Gå direkte til innhold
 

Viktig strategi for digitalisering av norsk næringsliv

Strategigruppen Digital21 lanserte mandag "digitale grep for norsk verdiskaping" med 65 anbefalte tiltak. Forskningsrådet støtter mange av anbefalingene.

John-Arne Røttingen testet VR-briller under regjeringens teknologitoppmøte i Trondheim mandag. Det var her Digital21-strategien ble presentert. – Digital21 er et viktig og grundig arbeid for å få et nasjonalt samlet fokus på digitaliseringsutviklingen og behovet for kompetanse på kort og lang sikt. Særlig mener vi det er viktig å sikre langsiktig og grunnleggende kunnskapsbygning og styrket samspill mellom næringsliv og forskningsmiljøene. Begge disse områdene er essensielle for å sikre tilstrekkelig kapasitet. Per i dag mangler Norge kompetent arbeidskraft både i spiss og i bredde, og det er alvorlig, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Har økt støtten til IKT og digitalisering

I 2017 gikk 1,2 milliarder kroner i offentlig støtte til forskning og utvikling på IKT-området gjennom flere program i Forskningsrådet. I tillegg ble det gitt risikoavlastning på rundt 1,5 milliarder kroner gjennom SkatteFUNN-ordningen der IKT-næringen er den desidert største bransjen.

– Vi ser at flere av temaene som Digital21 fremhever samsvarer godt med områdene vi jobber med innenfor digitalisering og IKT. Vi kommer snart med en utlysning på 270 millioner til forskning på blant annet kunstig intelligens, robotikk, maskinlæring og håndtering av store, komplekse datamengder, sier Røttingen.

Foreslår ny senterordning

Digital21 fremhever en senterordning for næringsdrevet digitalisering, etter modell av andre senterordninger i Forskningsrådet.

– Det er et interessant forslag, som vi vurderer og har dialog med forskningsmiljøene om. IKT og digitalisering er også viktige tema i flere av de etablerte sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Det kommer ny SFI-utlysning i 2019, og her håper vi på gode søknader også fra konsortier innen digitalisering og IKT, sier John-Arne Røttingen.

Strategien påpeker også at cybersikkerhet er en grunnleggende forutsetning for økt digitalisering i norsk næringsliv, og foreslår blant annet at cybersikkerhet integreres som naturlig element i alle sentrene.

- Vi mener at cybersikkerhet er et fag som må styrkes i Norge, og vil diskutere anbefalingene fra Digital 21 nøye, sier Røttingen.

Last ned rapporten her.

Skrevet av:
Christian Haug-Moberg Seniorrådgiver chh@forskningsradet.no
Publisert:
03.09.2018
Sist oppdatert:
04.09.2018