Gå direkte til innhold
 

Vi har forbedret søknadsskjemaet

Nå får du blant annet enklere navigering, bedre oversikt og det blir enklere å gi mer detaljert budsjettinformasjon.

Forskningsrådet innfører en rekke endringer og tilpasninger i søknadsskjemaet.

  • Når du jobber med en søknad får du en enklere navigering, bedre oversikt og det blir lettere å gi mer detaljert budsjettinformasjon i søknadsskjemaet.
     
  • Vi har utvidet søknadsskjemaet slik at du som søker enklere kan gi oss den informasjonen vi trenger. Tidligere har vi i noen utlysninger måttet hente inn informasjonen i vedleggene til søknaden. I de utlysningene der vi åpner opp for å gi støtte som utgjør statsstøtte, kan du som søker nå gi oppklarende opplysninger på en enklere måte.

Flere endringer i søknadsskjemaet 

Vi gjør endringene gradvis fra desember 2017 og fram mot sommeren 2018. Som søker vil du se endringene neste gang du jobber i søknadsskjemaet. Hvilken informasjon du skal gi til hvilken tid, er satt opp for hver enkelte utlysning avhengig av når vi trenger opplysningene fra dere.

Vi henter altså inn informasjonen når det er behov for det, enten i søknadsskjemaet til hovedsøknadsfristen, eller når en søknad skal oppdateres (revideres) før kontrakten blir utformet.

Enklere oppbygging av økonomitabeller

Dersom dere legger inn flere prosjektpartnere (samarbeidspartnere og prosjektansvarlig) i søknadsskjemaet, vil den informasjonen du registrerer under "Prosjektpartnere" brukes til å bygge opp nye økonomitabeller.

Dersom du i søknadsskjemaet må skrive inn hvilken av prosjektaktivitetene i framdriftsplanen som er en hovedaktivitet, så vil de verdiene gjenbrukes i oppbyggingen av økonomitabellene. Det blir altså bare nødvendig å legge inn denne informasjonen ett sted. 

Les utlysningsteksten nøye og bruk god tid på søknaden

Det er viktig at du finleser utlysningen (forskningsradet.no) og veiledningstekstene til de ulike elementene i søknadsskjemaet på Mitt nettsted når du søker midler hos oss.

Vi oppfordrer dere til å bruke muligheten til å jobbe med en søknad i god tid før søknadsfristen. Seks uker før en frist kan du som søker opprette et søknadsskjema og gjøre deg kjent med hvilken informasjon du må ha på plass før en søknad kan sendes inn. Det er den sist innsendte versjonen som vises hos oss.


Kontakt

Send en e-post til oss dersom det er noe du lurer på i forbindelse med oppgraderingen.

Skrevet av:
Therese Farstad Rådgiver +47 412 97 320 tf@forskningsradet.no
Publisert:
07.03.2018
Sist oppdatert:
07.03.2018