Gå direkte til innhold
 

Vel to hundre søknader til februarfristen

Årets første søknadsfrist resulterte i til sammen 230 innsendte søknader. Det ble søkt om nærmere 1,1 milliarder kroner. Hovedvekten av søknadene kom fra UH-sektoren (144 søknader) og instituttsektoren (63 søknader).

 


 

Kortnavn Programnavn Utlyst (belp i mill. kr.) Antall søknader
BEDREHELSE Bedre helse og livskvalitet  6  5
BEHANDLING God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering  5  5
BIA Brukerstyrt innovasjonsarena 45 13
BRANNSIKKERHET Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet 17   5
CLIMIT Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologi  2  2
FINANSMARKED Finansmarkedsfondet Kurs og konferanser  1
FINNUT Forskning og innovasjon i utdanningssektoren 45 17
ISPHUM Forskerskoler innenfor humaniora 26  2
NANO2021 Nanoteknologi og avanserte materialer 30 59
PES2020 Prosjektetableringsstøtte Rammebevilgning 57
SAMANSVAR Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar 30  9
STUD-ENT Studententreprenørskap  1 56

 

Skrevet av:
Brita Skuland Seniorrådgiver +47 22 03 75 02 bsk@forskningsradet.no
Publisert:
21.02.2019
Sist oppdatert:
25.02.2019