Gå direkte til innhold
 

To minutters pitch ga plass blant de beste i Europa

Norge har sikret seg plass i EUs nye nettverk av Digital Innovation Hubs som skal hjelpe små og mellomstore bedrifter til å digitalisere raskere. Rett mann på rett plass fikk ballen til å rulle, med assistanse fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Trenden er den samme over hele Europa: Store bedrifter er kommet langt i digitaliseringen, mens små og mellomstore bedrifter (SMB) henger etter. EU-kommisjonen har satt av store beløp for å hjelpe SMB-er til å digitalisere. Det får også norske bedrifter nyte godt av gjennom Norges deltakelse i Horisont 2020.

Kim Davis i Forskningsrådet fant frem til utlysningen som åpnet muligheten for norske klynger i Digital Innovasjon Hubs. (Foto: Forskningsrådet) DigitalNorway Toppindustrisenteret har fått en sentral rolle i et av de tre første europeiske «Digital Innovation Hubs». De skal gjøre det mindre risikofylt og kostbart for bedriftene å digitalisere.

Løp mellom 2500 deltakere
Tidlig i 2017 var signalene fra EU-kommisjonen fortsatt litt uklare om hva de ønsket. Forskningsrådet og Innovasjon Norge samlet interesserte på Lysaker. Kim Davis, nasjonal kontaktperson for IKT, rådet til de som ville prøve seg til å delta på H2020 ICT Proposers' Day 2017 og tilhørende brokerage event i Budapest i november 2017 – det største årlige europeiske nettverkstreffet for IKT. En som så muligheten var DigitalNorway.

Spesialrådgiver Gupta Udatha i DigitalNorway reiste til Budapest, deltok på de viktigste sesjonene og løp fra møte til møte for å snakke med potensielle partnere blant 2500 deltakere. I en kaffepause fikk han et uventet oppdrag. Tone Varslot Stave, nasjonalt kontaktpunkt for SMB i Innovasjon Norge kom fra sesjonen om den nye utlysningen for Digital Innovation Hub, og tenkte at her burde Gupta Udatha være. Arrangementet motiverte også Digital Norway til å bli involvert i EUs DIH Catalogue der de i dag er fullverdige medlemmer. 

To minutter
–  Tone overbeviste meg om at jeg burde pitche inn DigitalNorway som partner for Digital Innovation Hub. Hun hadde allerede snakket med arrangørene og fått en luke til meg i programmet. Jeg var ikke forberedt, men jeg vet jo hva vil holder på med så jeg presenterte i to minutter, sier Udatha. Flere av tilhørerne på ICT 2017 som hørte pichen tok kontakt og det førte til etableringen av konsortiet med de to prosjektforslaget som resulterte i etableringen av Digital Innovation Hubs. TRINITY var det ene prosjektforslaget og det andre var DigitalNorway sammen med UiT Norges arktiske universitet som nå representerer Norge i konsortiet.

TRINITY-prosjektet der 16 europeiske partnere er med ble evaluert av EU, fikk tommelen opp og 16 millioner euro i finansiering. Av dette skal 8 millioner euro gå til små og mellomstore bedrifter. DigitalNorway får rundt en million euro for sin rolle i prosjektet.

Tone Varslot Stave og Benedicte Sognefest i Innovasjon Norge fikk Gupta Udatha i Digital Norway opp på scenen på ICT Proposers' Day 2017. Det resulterte i den første norsk aktøren i EUs nye digitale satsing - Digital Innovation Hubs. (Foto: Claude Olsen)

Styrker sjansene for norske SMB-er
Med en europeisk Digital Innovation Hub i Norge med norsk koordinator vil det trolig bli mye enklere for norske SMB-er å få tilgang til ressursene i nettverket.

Knutepunktet som DigitalNorway deltar i, vil bistå med utvikling av effektiv produksjon (agile production) og vil bli etablert i Narvik. Bedriftsprosjektene skal være innenfor digitale teknologier og robotikk sammen med cyber-sikkerhet. Første utlysning for bedriftene kommer i 2019.

Forskningsrådet og Innovasjon Norge aktive hjelpere
Før de første utlysningene kom i 2017, oppdaget nasjonalt kontaktpunkt Kim Davis i Forskningsrådet EUs planer om utlysning og tok kontakt med Tone Varslot Stave i Innovasjon Norge. Det ble starten på et tett samarbeid for å motivere norske klynger og katapultinstitusjoner til å søke. Begge institusjonene jobber med å hjelpe norsk industri til å få EU-støtte.

– Samarbeidet fungerer godt fordi Innovasjon Norge og Forskningsrådet har utfyllende kompetanse og erfaring, sier Davis.

– Vi i Innovasjon Norge kjenner og kobler organisasjoner som kan ha nytte av en slik utlysning mens Forskningsrådet kjenner detaljene i utlysningen, sier Stave.

– Vi er veldig godt fornøyd med samarbeidet med Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Små og mellomstore bedrifter er avhengige av topp internasjonal kompetanse for å lykkes, og derfor er vi stolte over å kunne åpne muligheter for norske bedrifter på den europeiske arenaen, sier Tor Olav Mørseth, daglig leder i DigitalNorway.

Ny utlysning til våren
Davis og Stave oppfordrer flere norske klynger til å bli del av EUs Digital Innovation Hubs. Neste utlysning kommer i april 2019.

Forskningsrådet og Innovasjon Norge team av Nasjonale kontaktpersoner (NCP) og EU-rådgivere som veileder bedrifter som er interessert i EU-finansiering og europeiske partnere til prosjekter. Forskningsrådet har midler til søknadsskriving og reisestøtte.

Med de nye programforslagene i Horisont Europa og Digital Europe fra 2021 vil EU-kommisjonen satse enda sterkere på digitalisering, på linje med hva Digital21 foreslår for Norge.

FAKTA OM PROSJEKTET

Som et av EUs første Digital Innovation Hubs skal TRINITY-prosjektet skape et nettverk av europeiske knutepunkter som skal hjelpe små og mellomstore bedrifter i digitaliseringen. Knutepunktene består av grupper av forskningssentre og universiteter som ligger langt fremme på avanserte robotikk og Internet of Things (IoT), og selskaper innenfor cyber-sikkerhet. Sammen skal de utvikle nye robotløsninger som vil øke effektiviteten i produksjonen i SMB-er.

 

Finansieringen fra EU er 16 millioner euro. Av dette skal 8 millioner euro gå til små og mellomstore bedrifter. SMB-ene kan samarbeide med bedrifter over hele Europa, danne et lite konsortium og sende inn en søknad. Dersom den blir godkjent, kan prosjektet motta opp til 300.000 euro.

 

Prosjektet har 16 partnere fra 10 land. Oppstart er i januar 2019, og prosjektet vil vare til 2022.

 

https://digitalnorway.com/


 

HORISONT 2020

 

EUs Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram.

· Programperioden er fra 2014 til 2020.
· Samlet budsjett er på rundt 800 milliarder kroner.
· Gjennom EØS-avtalen deltar Norge som fullt medlem. Det betyr at norske bedrifter, offentlige aktører og akademiske institusjoner kan søke på lik linje med deltakere fra EU-land.
· Forskning- og innovasjonsprosjektene skal komme frem til løsninger på felles samfunnsutfordringer, bidra til økt verdiskaping, og økt kvalitet i forskningen.
· Deltakelse gir norske bedrifter tilgang til de beste forskningsmiljøene, markedsadgang og tilgang på kapital.
· Forskningsrådet og Innovasjon Norge har eksperter som veileder i søknadsprosessen.
· Forskningsrådet tilbyr en rekke gratis kurs om det å søke og drifte et EU-prosjekt.
​· Innovasjon Norge bistår den enkelte bedrift med behovsavklaring, søknadsveiledning og pitchetrening.

 

Skrevet av:
Claude Olsen
Publisert:
16.11.2018
Sist oppdatert:
29.11.2018