Gå direkte til innhold
 

Tips fra Horisont 2020-vinnere til nye søkere

Vi har snakket med en rekke personer som har oppnådd stipend eller prosjektmidler fra Horisont 2020 innenfor både fremragende forskning, samfunnsutfordringer og konkurransdyktig næringsliv. Tipsene har vi samlet, med referanse til de aktuelle suksesshistoriene.

Norske forskere og norske miljøer som deltar i søknader henter stadig mer penger fra Horisont 2020. Erfaringene disse forskerne og deltagerne fra næringsliv, offentlig sektor og akademia har gjort, kan være nyttig å ha med seg for andre som skal søke penger fra EUs rammeprogram.

Vi har samlet tipsene til "tematiske" søknader på en side kalt Tips til et god EU-prosjektforslag og tipsene til søknader under fremagende forskning-pillaren på en side kalt Søkertips - Fremragende forskning.

Disse tipsene kommer altså fra personer som selv har lykkes med å oppnå finansiering, i mange tilfeller etter å ha søkt en eller flere ganger uten å få uttelling. De deler velvilligst sine erfaringer med kolleger og andre som skal gi seg i kast med å søke finansiering fra verdens største forsknings- og innovasjonsprogram.

Siste del av arbeidsprogrammet til Horisont 2020 er nylig lansert. De neste tre årene utlyser programmet finansiering tilsvarende nesten 30 milliarder euro (nærmere 300 milliarder kroner etter dagens valutakurs).

Det nye arbeidsprogrammet gjenspeiler mange av temaene som er relevante for Norge. Det vil med andre ord si at norske aktører vil finne mange områder der de har god mulighet for å nå gjennom med sine søknader.

Kontakt våre nasjonale kontaktpersoner (NCP) som kan gi deg råd om utlysningene.

Forskningsrådet setter opp et nytt søknadskurs med workshop på nyåret, beregnet på Horisont 2020-søkere og rådgivere ved forskningsinstitusjoner og i offentlig og privat virksomhet. Vi informerer om tid og sted når det er klart.

Skrevet av:
Brita Skuland Seniorrådgiver +47 22 03 75 02 bsk@forskningsradet.no
Publisert:
16.11.2017
Sist oppdatert:
20.11.2017