Gå direkte til innhold
 

Taktskifte for innovasjon i offentlig sektor

- Det er ingen tvil om at det er behov for et taktskifte for forsknings- og innovasjonsinnsatsen i og for offentlig sektor og vi er glad for å lansere vår nye strategi for innovasjon i offentlig sektor, sier John-Arne Røttingen, adm. dir. i Forskningsrådet.

- Det er på høy tid med et taktskifte for innovasjon i offentlig sektor, sier John-Arne Røttingen Røttingen understreker at det er på høy tid at det skjer et løft for å koble forskning og innovasjon i offentlig sektor tettere sammen.

- Mens offentlig sektor utgjør halvparten av nasjonaløkonomien, får privat sektor over 90 prosent av Forskningsrådets bevilgninger til innovasjon.

Vi må gradvis nærme oss en bedre balanse mellom offentlig og privat sektor når det gjelder våre innovasjonssatsinger, sier Røttingen.

- Vårt budskap til regjeringen er at det trengs et tydeligere nasjonalt pådriveransvar for innovasjon i offentlig sektor.

Forskning og kunnskap må bli sentrale kilder for innovasjon og innsatsen må styrkes på tvers av fag, sektorer og forvaltningsnivåer.  Regjeringen må få på plass et system for fornyelse, omstilling og innovasjon i offentlig sektor, fastslår Røttingen.

Stor politisk oppmerksomhet
Statsråd Jan Tore Sanner åpnet lanseringen, dagen etter at han hadde gitt fra seg statsrådsnøkkelen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og overtatt som kunnskaps- og intereringsminister. Innovasjon i offentlig sektor har vært et sentralt tema i hans tid som kommunal- og moderniseringsminister.

- Brukerne er aller viktigst, sier statsråd Jan Tore Sanner. - Vi må se på de ulike virkemidlene våre i sammenheng og koble disse for å fremme mer innovasjon.

Innovasjon i offentlig sektor er godt forankret i Jeløya-erklæringen og regjeringen skal blant annet lage en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor.

- Kunnskap og innovasjon må kobles opp mot de store utfordringene som kommer. Innovasjon handler først og fremst om mennesker. Vi må utvikle en kultur for kontinuerlig innovasjon i offentlig sektor og sette brukerne i sentrum. Vi er til for innbyggerne, fastslår Sanner.

Se til Finland
Den finske regjeringen heier frem eksperimenter, sa Taina Kulmala fra det finske statsministerens kontor og Experimental Finland.

- Den finske regjeringen har høye ambisjoner for eksperimentell kultur og det legges vekt på at det er lov å feile. Denne kulturen gjennomsyrer både nasjonale, regionale og lokale myndigheter og har ført til at det settes i gang en rekke små og store innovasjonsprosjekter, forklarer Kulmala.

Se opptak fra konferansen her

 

Skrevet av:
Siv Haugan Seniorrådgiver +47 22 03 73 53 sh@forskningsradet.no
Publisert:
18.01.2018
Sist oppdatert:
27.02.2018