Gå direkte til innhold
 

Stormønstring for helse og energi i Houston

Hundrevis av norske og amerikanske forskere skal videreutvikle forskningssamarbeidet under Transatlantic Science Week, 12.-16. november.

Houston

Over 400 er så langt påmeldt til årets Science Week i Houston, Texas.

- Vi er glad for at så mange fremragende amerikanske og norske forskere skal delta, sier Jostein Mykletun, generalkonsul i Houston.

- I tillegg er vi stolte over at blant annet Subra Suresh, direktør for National Science Foundation i USA, Kristin Halvorsen, Jonas Gahr Støre, fem norske universitetsrektorer og Fred Kavli, har takket ja til å komme, fortsetter generalkonsulen.

Han fastslår at Texas og Norge helt klart har et stort potensial for videre forskningssamarbeid innenfor en rekke felt.

- Houston har spesielt sterke fagmiljøer innenfor energi- og helseforskning, og Science Week gir norske fagmiljøer en unik mulighet til å etablere kontakt med de amerikanske miljøene.

- Må ha noe i bagasjen
- Vi er opptatt av at forskerne skal reise hjem med konkrete planer i bagasjen, sier Jostein Mykletun - Vi er opptatt av at forskerne skal reise hjem med konkrete planer i bagasjen, sier Jostein Mykletun. - Vi er opptatt av at forskerne skal reise hjem med konkrete planer i bagasjen. Hver workshop bør resultere i et prosjekt for videre samarbeid, sier Mykletun.

Han legger til at deltakerne bør være svært godt forberedt, og skaffe seg kunnskap om universitetet og fagmiljøene på forhånd. Alle bør ha ambisjoner om å få noe konkret ut av deltakelsen, understreker han tilslutt.

Mange muligheter
Tittelen på årets arrangement er «Bridging Partnerships», som viser til det overordnede målet om å stimulere til faglig samarbeid mellom Norge og USA innenfor forskning, teknologi og innovasjon.

Det er 11. gang Science Week arrangeres, og vertskapet er det Det Kongelige Norske generalkonsulatet i Houston, Den norske ambassaden i Washington DC, i nært samarbeid med fire norske departementer, Rice University og MD Anderson Cancer Center.

Transatlantic Science Week vil bestå flere panelsesjoner, i tillegg til en rekke faglige workshops. Programmet tilbyr også spennende «site visits», blant annet til NASA Johnson Space Center (se programmet for mer informasjon).

Nytt av året er sterkere oppmerksomhet rettet mot involvering av doktorgradsstudenter og unge forskere i hele programmet. En spesiell sesjon innenfor energi vil samle unge norske og amerikanske forskere innen feltet.

Omfattende program
• 180 innledere
• 19 workshops
• 2 plenumssesjoner
• 3 spesielle paneler (tenketank-panel, Fullbright Arctic Chairs, studentsesjon om energi)
• 4 keynote forelesninger
• 7 Site Visits utenfor Houston

Lenke til programmet/påmelding

Rice University
Rice University Rice University
Rice University
er et privat forsknings universitet med 5500 studenter. Det er rangert som det 17. beste universitetet i USA. Rice har fakulteter i verdensklasse innenfor realfag, ingeniørfag, humaniora og statsvitenskap.

MD Anderson Cancer Center
MD Anderson Cancer Center MD Anderson Cancer Center The University of Texas MD Anderson Cancer Center er det største frittstående kreftforskningssenteret i verden og et av verdens mest respekterte sentre, viet utelukkende til kreftpasientbehandling, forskning, utdanning og forebygging.
 

Skrevet av:
Siv Haugan Seniorrådgiver +47 22 03 73 53 sh@forskningsradet.no
Publisert:
22.10.2012
Sist oppdatert:
13.09.2016