Gå direkte til innhold
 

Nasjonalt IOR-senter i Stavanger

Store forventinger til senter for økt utvinning

Forskning som kan øke utvinningsgraden på norske sokkel vil bety enormt mye, og forventningene til dette senteret er derfor tilsvarende høye, sa Forskningsrådets Fridtjof Unander under åpningen av det nasjonale IOR-senteret i Stavanger i går.

Det var olje- og energiministeren som startet showet. Da teppet ble dratt til side, stod han på scenen sammen med seks oljearbeidere i fullt utstyr. Lien sa han ikke kunne ta æren for etableringen av senteret siden initiativet kom lenge før hans tid som statsråd. Men han lovet at økt utvinning vil være en prioritet så lenge den nåværende regjeringen sitter og henviste til strategiorganet OG21 (Oil and Gas in the 21'st Century) som har økt utvinning som ett av fire hovedsatsningspunkter for norsk petroleumsnæring framover.

Olje- og energiminister Tord Lien, til høyre. Olje- og energiminister Tord Lien til høyre.

Hvorfor økt utvinning?

IOR står for Increased Oil Recovery, eller økt oljeutvinning. Den gjennomsnittlige utvinningsrate på norsk sokkel er i dag 46 prosent. Håpet er at IOR-senteret i Stavanger skal bidra med forskning som hever denne raten og gjør det mulig å hente ut mer av oljen som finnes i bergartene under havbunnen. Senterleder Merete Vadla Madland sa hun håpet senteret skulle være med å heve utvinningsgraden helt opp mot 70 prosent.

Unander og Lien Fridtjof Unander og Tord Lien Nøyaktig hvor mye dette vil bety i kroner og øre er vanskelig å beregne. Knut Åm, som ledet Utvinningsutvalget nedsatt av den forrige regjering, har anslått at en prosent økning av utvinningsgraden vil gi 325 milliarder kroner økt inntekt fra norsk sokkel. Tord Lien regner i antall operaer og kom til at det ble 75 stykker for hvert prosentpoeng.

– Nå synes nok vi i Fremskrittspartiet at 75 operaer til blir litt i overkant av det vi trenger. Men likevel. Det viser at det er mye penger vi snakker om, sa han med et smil.

Bente Nyland, direktør for Oljedirektoratet, anslo at hvert prosentpoeng heving av utvinningsgraden tilsvarer 300 milliarder kroner.

 − Dette er en stor dag for Oljedirektoratet, sa Nyland. Dette har vært en av våre høyeste prioriteringer i lang tid. Det krever dedikert forskning om vi skal heve utvinningsgraden. Vi understreker hvor viktig dette er hver sjanse vi får. 

− Til og med politikerne vet hva IOR er nå. Og de snakker om det! Vi har gjort papirarbeidet. Nå trenger vi action, sa Nyland.

Ingrid Anne Munz og Gunnar Hjelmtveit Lille. Munz er spesialrådgiver Forskningsrådet og har ansvar for IOR-senteret som ble åpnet i Stavanger i går og ARCEx-senteret som ble åpnet i Tromsø i februar. Gunnar Hjelmtveit Lille er direktør for OG21 (Oil and Gas in the 21st Century) Ingrid Anne Munz og Gunnar Hjelmtveit Lille. Munz er spesialrådgiver i Forskningsrådet og har ansvar for IOR-senteret som ble åpnet i Stavanger i går og ARCEx-senteret som ble åpnet i Tromsø i februar. Gunnar Hjelmtveit Lille er direktør for OG21 (Oil and Gas in the 21st Century)

 

Høye forventninger

Kampen om å få senteret stod mellom universitetene i Bergen, Trondheim og Stavanger, som søkte sammen med IRIS (International Research Institute of Stavanger) og IFE (Institutt for energiteknikk).

− Alle leverte svært gode søknader så det er dermed et solid kvalitetsstempel at søknaden Universitetet i Stavanger leverte sammen med IRIS og IFE vant frem, sa Fridtjof Unander, direktør for Divisjon for energi, ressurser og miljø i Forskningsrådet.

Unander understreket at kravene til senteret vil være svært høye. – Vi forventer at senteret skal få fram forskning og teknologi som blir tatt i bruk og føre til en faktisk økning av utvinningsgraden på norsk sokkel.

− Nøkkelen for å lykkes vil være godt samarbeid med næringen og andre forskningsinstitusjoner. Forskningsrådet har to petroleumsprogrammer som prioriterer økt utvinning - PETROMAKS 2 og DEMO 2000. For å oppnå suksess med dette senteret vil det være viktig å å også utnytte utlysningen i disse programmene, sa Unander.

Les mer om åpningen i Stavanger Aftenblad.

Mye god informasjon om Nasjonalt IOR-senter ligger på nettsidene deres

Statsrådens tale finner du på Olje- og energidepartementets nettsider.


 

Skrevet av:
Sindre Mekjan Spesialrådgiver sim@forskningsradet.no
Publisert:
26.03.2014
Sist oppdatert:
13.09.2016