Gå direkte til innhold
 

Stor vekt på kjønnsperspektiver i Horisont 2020

I Horisont 2020 må alle prosjektsøknader omtale kjønnsperspektiver. - Når søkerne gjør dette godt vil de få et konkurransefortrinn, sier Curt Rice, leder for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.

Illustrasjonsfoto: Sverre Jarild
- Kjønnsperspektiver gir bedre forskningskvalitet på en rekke områder. Her er det store muligheter og utfordringer for forskningsmiljøene, sier Forskningsrådets direktør Arvid Hallén.

- Kjønnsperspektiver gir bedre forskningskvalitet på en rekke områder, sier Arvid Hallen. (Foto: Sverre Jarild)
- For eksempel var hjerte - og karsykdommer inntil nylig sett på som en "mannesykdom", og det ble underkommunisert at kvinner ofte har helt andre symptomer på samme lidelse.  Faktisk er det ni ganger så mange kvinner som dør av hjerte- og karsykdommer, som av brystkreft.  Og brystkreft er igjen sett på som en sykdom som kun rammer kvinner, noe som også er feil, sier Hallén.

Nye muligheter og krav
I juni arrangerer Forskningsrådet for første gang en internasjonal konferanse om kjønnsperspektiver i forskning.
- I Horisont 2020 må alle prosjektsøknader omtale kjønnsperspektiver. Når søkerne gjør dette godt vil de få et konkurransefortrinn, sier Curt Rice

Et mål med denne konferansen er å gi forskere økt bevissthet om hvilken betydning og relevans kjønnsperspektiver har for forskningsresultater og bruk av forskning.

På denne konferansen vil både norske og internasjonale toppforskere presentere hvorfor kjønnsperspektiver er grunnleggende for å sikre høy kvalitet i forskningen.

Spennende og overraskende forskningsfunn blir presentert innen områder som teknologi, medisin og innovasjon.

Professor Londa Schiebinger fra Stanford University er en av hovedinnlederne på konferansen. - Mangel på kjønnsperspektiv i forskningen er skadelig for samfunnet, sier Londa Schiebinger.

- Mangel på kjønnsperspektiv i forskningen er skadelig for samfunnet og fører også til tapte markedsmuligheter. I grunnforskning kan lite hensiktsmessige utvalg av mannlige og kvinnelige celler, vev og dyr gi mangelfulle resultater, sier Sciebinger.

Workshop om kjønnsperspektiver i Horisont 2020
Under konferansen vil Forskningsrådet arrangere en egen workshop om muligheter og krav når det gjelder kjønnsperspektiver i Horisont 2020.

I denne sesjonen informeres det om utlysninger i programmet Science with and for Society og to områder  knyttet til store samfunnsutfordringer i Horisont 2020.

De aktuelle områdene er Europe in a changing world og Health, Demographic Change and Wellbeing.

Engendering Excellence arrangeres 4. og 5. juni i Forskningsrådets lokaler på Lysaker. Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) og Forskningsrådet arrangerer konferansen i samarbeid.

Mer informasjon og påmelding i lenken øverst til høyre.

 

Skrevet av:
Siv Haugan
Publisert:
13.05.2015
Sist oppdatert:
13.09.2016