Gå direkte til innhold
 

Søke forskningsmidler i 2019?

I 2019 har de fleste utlysningene rettet mot forskningsorganisasjoner frist 10. april. Utlysningene er nå publisert i foreløpige versjoner.

Foreløpige versjoner av utlysninger av midler til Forskerprosjekt, Unge forskertalenter, Mobilitetsstipend og Samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling med frist 10. april, er nå tilgjengelig under planlagte utlysninger

Endelige versjoner blir publisert innen utgangen av januar. Utlysningene åpner for søknader 27. februar. 

Legg merke til at vi i 2019 endrer søknadskravene og vurderingskriteriene, og innfører elementer av felles søknadsbehandling på tvers av virkemidlene våre. Lenke til felles krav og fullstendige vurderingskriterier innenfor de ulike søknadstypene finner du nedenfor.

Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend

Følgende programmer og aktiviteter lyser ut midler til Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og/eller Mobilitetsstipend med frist 10. april 2019:

 • BEDREHELSE - Bedre helse og livskvalitet
 • BEHANDLING - God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering
 • DEMOS - Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning
 • ENERGIX - Stort program energi
 • FINNUT - Forskning og innovasjon i utdanningssektoren
 • FRIPRO - Fri prosjektstøtte
 • HAVBRUK2 - Stort program for havbruksforskning
 • HELSEVEL - Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester
 • IKTPLUSS - IKT og digital innovasjon
 • KLIMAFORSK - Stort program for klima
 • KULMEDIA - Kultur- og mediesektoren
 • MARINFORSK - Marine ressurser og miljø
 • NANO2021 - Nanoteknologi og avanserte materialer
 • NORGLOBAL2 - Norge - Global partner
 • NORRUSS - Russland og nordområdene/Arktis
 • PETROMAKS2 - Stort program for petroleumsforskning
 • ROMFORSKNING - Romforskning 
 • SAMISK - Samisk forskning
 • SAMKUL - Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger
 • UTENRIKS - Internasjonale relasjoner, utenrikspolitikk og norske interesser
 • VAM II - Velferd, arbeidsliv og migrasjon

Mer informasjon om utlysningene, inkludert felles krav og fullstendige vurderingskriterier. 

Samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling

Programmene BIONÆR, FINNUT, HELSEVEL, KLIMAFORSK, MILJØFORSK, POLARPROG, PROFESJON og TRANSPORT lyser ut midler til Samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling. 

Mer informasjon om utlysningene, inkludert felles krav og fullstendige vurderingskriterier.

Hold deg oppdatert

Ønsker du å følge med på hva endringene innebærer, kan du

Webinarer

Vi planlegger en serie webinarer der du kan få svar på spørsmål om endringene til neste år. Webinarene er lagt opp etter institusjon (eller type institusjon) for å kunne dekke de viktigste spørsmålene i hvert enkelt tilfelle. Du trenger ikke å tilhøre institusjonen eller institusjonene webinaret retter seg mot, for å kunne delta. 

Planlagte webinarer: 

​Lenke til hvert enkelt webinar og mer informasjon blir lagt ut i arrangementskalenderen vår. 

Skrevet av:
Knut Dirk van der Wel Spesialrådgiver +47 22 03 71 63 kw@forskningsradet.no
Publisert:
12.11.2018
Sist oppdatert:
21.11.2018