Gå direkte til innhold
 

Søk oss om reisestøtte til ditt Horisont 2020-prosjekt

Trenger du bedre forståelse for hva Horisont 2020 er eller har du behov for å finne nye nettverk og prosjektpartnere til din H2020-søknad? Da kan du søke om inntil kr 100 000 fra oss i Forskningsrådet.

Nytt i år er at norske bedrifter, offentlige virksomheter og interesseorganisasjoner kan søke om støtte for å delta på arrangementer og møter som kan gi bedre forståelse av H2020 og som kan bidra til å finne nye nettverk og prosjektpartnere.

Det er viktig at norske aktørar viser fram kompetansen sin i Europa, uttaler Forskningsrådets internasjonale direktør Kristin Danielsen. - Ved å være til stede på relevante møteplasser får du profilert deg som attraktiv partner på den europeiske forskningsarenaen, uttaler Forskningsrådets internasjonale direktør Kristin Danielsen. Dette er et lavterskeltilbud vi mener flere norske institusjoner og bedrifter bør benytte seg av. 

- Ønsker man å bli med i et H2020-prosjekt, er første steg å bli ordentlig kjent med innholdet i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Det får man ved å delta på arrangementer og møter i Europa, uttaler Danielsen.

Norske bedrifter får dekket 50 prosent av sine reisekostnader mens offentlige virksomheter får full refusjon.

En av dem som har benyttet seg av tilbudet er Torstein Haarberg i BNW Energy AS i Trondheim.

Torstein Haarberg i BNW Energy er en av dem som har benyttet seg av ordningen med reisestøtte. - Med reisestøtte fra Forskningsrådet var det mulig for oss å delta under European Sustainable Energy Week (EUSEW) i Brussel i juni i år. I regi av EU-kommisjonen er EUSEW et viktig årlig konferanse- og nettverksarrangement i Europa innen miljøvennlig energi, forteller Torstein Haarberg. 

- For et lite og ukjent selskap som BNW Energy, med ambisjoner om å delta i Horisont 2020-prosjekter, er det viktig å være tilstede under slike arrangementer for å knytte kontakter og bygge nettverk, uttaler Haarberg. Firmaet er nå inne i flere konsortier for nye H2020-søknader.

Det er løpende søknadsfrist for å søke denne reisestøtteordningen.

Skrevet av:
Hilde Totland Harket
Publisert:
13.09.2016
Sist oppdatert:
13.09.2016