Gå direkte til innhold
 

Ny evaluering

SkatteFUNN gjør at bedrifter investerer mer i forskning og utvikling

Samfunnsøkonomisk analyse AS har evaluert SkatteFUNN og kommer med en klar anbefaling om å videreføre ordningen som administreres av Forskningsrådet.

- Det er en god og grundig evaluering som er gjort, og vi er glade for å se at den bekrefter at ordningen har god effekt og gjør at bedrifter investerer mer i forskning og utvikling. Det gir nyskaping og produktivitet, sier direktør for Næringsliv og teknologi i Forskningsrådet, Anne Kjersti Fahlvik.

Dette er hovedfunnene fra evalueringen:

  • SkatteFUNN øker bedriftenes investeringer i forskning og utvikling (FoU). For hver krone som blir gitt i skattekutt gjennom SkatteFUNN, bruker næringslivet mer enn to kroner ekstra på FoU.
  • SkatteFUNN øker innovasjon og produktivitet. Det fører til nye produkter, tjenester, prosesser og flere patenter.
  • SkatteFUNN øker FoU-investeringene i næringslivet generelt, og er spesielt velegnet for små og mellomstore bedrifter.
  • SkatteFUNN er en enkel og effektiv ordning for både brukerne og staten.
  • Forskning og utvikling i privat sektor gir økt produktivitet og er derfor samfunnsøkonomisk lønnsomt.
  • Det forekommer feilrapportering til myndighetene i forbindelse med SkatteFUNN, men dette endrer ikke anbefalingen om å videreføre ordningen.

Forskningsrådets direktør for Næringsliv og teknologi, Anne Kjersti Fahlvik (Foto: Sverre Chr. Jarild) Godt verktøy for nyskaping og omstilling

- Evalueringen viser at SkatteFUNN er en god ordning for omstilling og nyskaping i næringslivet. SkatteFUNN er en viktig støtteordning for næringslivet og spesielt små- og mellomstore bedrifter som bruker FoU for innovasjon, sier Fahlvik.

Evalueringen foreslår også flere tiltak for å forenkle SkatteFUNN-ordningen.

- Forskningsrådet finner de foreslåtte tiltakene og policyendringene for ordningen interessante og ser frem til å samarbeide med Finansdepartementet og Skatteetaten om vurdering og eventuell implementering av disse, forteller  Fahlvik. - Det er interessant at evalueringen foreslår forenklinger og økt skattelette for eksempel for bedrifter som er førstegangsbrukere av ordningen.

Viktig for tillit å redusere misbruk av ordningen

Evalueringen viser at feilrapportering og misbruk av ordningen forekommer, men at misbruket ikke har et omfang som endrer på anbefalingen om å videreføre ordningen.

- Det er viktig for tilliten til rettighetsbaserte ordninger som SkatteFUNN at feilbruk og misbruk avdekkes. De siste årene har Forskningsrådet hatt et stadig tettere samarbeid med Skatteetaten for å redusere feilbruk, og vi varsler dem dersom vi har mistanke om uregelmessigheter. Vi har etablert god dialog med Revisorforeningen for å bidra til økt kunnskap og riktig rapportering. Vi har også tatt i bruk dataverktøy som sammenholder budsjettall oppgitt i søknad opp mot bedriftens regnskapstall og som flagger prosjekter vi bør se nærmere på. I tillegg foreslår evalueringen flere tiltak som vi vil se nærmere på sammen med Skatteetaten og Finansdepartementet, sier Fahlvik.

Les mer om SkatteFUNN her (www.skattefunn.no)

Se evalueringen på Finansdepartementets sider her.

Se NHOs kommentar til evalueringen her.

 

Skrevet av:
Maria Ekornes Myhre Seniorrådgiver mem@forskningsradet.no
Publisert:
02.07.2018
Sist oppdatert:
03.07.2018