Gå direkte til innhold
 

Sju miljøer får ny klyngestatus

– Klyngene er viktige motorer for omstilling og fornyelse av norsk næringsliv, og jeg vil gratulere de nye klyngene, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Sammen med ledelsen i Innovasjon Norge og Siva inviterte Forskningsrådet til offentliggjøringen av nye klynger mandag 16. oktober, med både næringsminister Monica Mæland og kommunalminister Jan Tore Sanner til stede.

Sju forskningsmiljøer fikk klyngestatus.

Under arrangementet ble det lekket litt fra en evaluering av klyngeprogrammet som snart er ferdig, og denne viser blant annet at det å delta i en klynge ser ut til å ha en signifikant effekt på den økonomiske utviklingen for bedrifter.

– Vi ser at stadig flere bedrifter som er medlemmer av klynger søker støtte hos Forskningsrådet. Bedrifter som blir medlem av klynger får utvidet sine nettverk og bedre samarbeidsrelasjoner med blant annet forskningsmiljøer, sier Røttingen.

– Dette mener vi er viktige forutsetninger for bærekraftig verdiskaping og vekst, fortsetter han.

Foreløpige funn fra den pågående evalueringen tyder på at bedrifter som deltar i klynger

  • har en signifikant effekt på økonomisk utvikling
  • har betydelig økning i samarbeidsrelasjoner sammenlignet med før de ble medlemmer i klyngen
  • bruker virkemiddelapparatet mer

Samarbeid om forskning og kontakt med regionale, nasjonale og internasjonale kunnskapsleverandører blir en stadig viktigere del av klyngenes aktiviteter. Klyngene bidrar med å etablere møteplasser for deling av ideer, kunnskap og nettverk.

Næringsminister Monica Mæland og kommunalminister Jan Tore Sanner offentliggjorde de nye klyngene.

– Ofte er det vanskelig for enkeltbedrifter å drive med forskning. Gjennom klyngesamarbeidet ser vi at de mest forskningserfarne drar med seg de mer uerfarne inn på en ny arena. I disse omstillingstider er samspillet mellom de store lokomotivene, små og mellomstore bedrifter og entreprenører viktig for å få fram ny kunnskapsbasert virksomhet. Her tror vi klyngene er viktige tilretteleggere, sier John-Arne Røttingen.

Store muligheter for norsk næringsliv og kunnskapsmiljøer

Klyngeprogrammet i Norge (Norwegian Innovation Clusters) gjennomføres i samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA. Målet med programmet er å utløse og forsterke innovasjonspotensialer i næringsmiljøer, og å bidra til verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjon.  Et nært samarbeid mellom bedriftene i klyngen, forsknings- og utviklingsaktører og offentlige partnere kan gi lettere tilgang på relevant fagkompetanse, kapital og naturressurser og gi impulser til nyskaping. Klyngene fungerer også som pådrivere for robuste regionale innovasjonssystem.

Forskningsrådet har et særlig ansvar for at næringsklyngene i større grad fokuserer på forskningsdrevet innovasjon. 


Kort om de nye klyngene

  • Stavangerbaserte Arena Smart City er også den første i sitt slag. Den har som mål å være en pådriver for utvikling av smartere byer og å bli den ledende aktøren i Norden før 2021. 11 kjernebedrifter og 50 ulike partnere er med – gründere, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, offentlige myndigheter og finansieringsaktører.
  • Finansteknologi-klyngen Finance Innovation består av virksomheter innen bank, forsikring, konsulentmiljø, teknologi, investorer, universitet og høyskoler. Dette Arena-prosjektet ønsker å bidra til at Norge kan være i front på et nytt forretningsområde, FinTech.
  • Arena Oslo – The Smart Event City består av 38 partnere, 31 av dem nærings- og kulturorganisasjoner. Prosjektet skal sikre økt innovasjon, økt eksport og økt samarbeid mellom reiseliv og kreativ næring. Det skal skje gjennom offentlig-privat innovasjonssamarbeid om smarte event-løsninger og digitalisering.
  • Med sete i Nordland, og deltakere fra Trøndelag til Troms har ACT – Arctic Cluster Team en kjerne av prosessbedrifter lokalisert i Mo Industripark. Klyngen skal være en spydspiss i bærekraftig omstilling og bidra til å innfri Norges forpliktelser i Paris-avtalen. Mange av bedriftene har samarbeidet en god stund.
  • Elleve investeringsselskaper, engleinvestorer og teknologiselskaper i Trondheim har gått sammen med forsknings- og utviklingsmiljøer i Tequity Cluster for å bli ledende i kommersialisering av ny teknologi. Klyngen ønsker å øke verdiskaping fra teknologibaserte vekstselskaper gjennom aktivt eierskap.
  • NCE iKuben – Rapid Transformation i Molde består av 46 partnere med nesten 15 000 ansatte og 62 milliarder kroner i omsetning. Målet er å styrke medlemmenes konkurransekraft og innovasjonskapasitet gjennom innsikt, metodikk og infrastruktur og kultur for å hjelpe bedriftene i rask digital transformasjon.
  • NCE Energy Technology er det tidligere Arena Subsea Valley. Som NCE ønsker de nesten 200 medlemmene å bli et ledende økosystem for engineering, teknologisk utvikling, innovasjon og kompetanse innenfor bærekraftig energi. Klyngen satser på å utnytte kompetanse fra oljesektoren til nye områder.
Skrevet av:
Maria Ekornes Myhre Seniorrådgiver mem@forskningsradet.no
Publisert:
16.10.2017
Sist oppdatert:
16.10.2017