Gå direkte til innhold
 

ERC Starting Grant 2017:

Seks får Starting Grant fra ERC – fem kvinner

Seks forskere fra norske institusjoner får Det europeiske forskningsrådet ERCs Starting Grant i år. Tildelingen er på inntil 14 millioner kroner. For første gang er kvinnene i flertall blant dem som mottar Starting Grant-ene i Norge.

Trude Storelvmo. De seks er Trude Storelvmo, Universitetet i Oslo, Ruth Jane Prince, Universitetet i Oslo, Katrine Vellesen Løken, Universitetet i Bergen, Jana Jágerská, Universitetet i Tromsø, Kyrre Eeg Emblem, Oslo universitetssykehus HF og May-Britt Tessem, NTNU.

Det er to norske tildelinger innenfor hver av de tre områdene naturvitenskap, medisin/bioteknologi og humaniora/samfunnsvitenskap.

– Fem av seks Starting Grants til søkere ved norske Ruth Jane Prince. institusjoner ved utlysningen for 2017, går til kvinnelige forskere. Det er gledelig! sier nasjonalt kontaktpunkt (NCP) for ERC i Forskningsrådet, Per Ivar Høvring.

– Mange gikk videre til andre runde i ERCs søknadsbehandling. Vi har relativt mange søkere som endte med et resultat som kunne gitt tildeling, men som får avslag av rent budsjettmessige årsaker. De kan søke Forskningsrådet om et tilskudd på opp til en halv million kroner for å forbedre søknaden til en av de to kommende utlysningene i ERC, opplyser Høvring.

Katrine Vellesen Løken. Tre av de seks som har fått Starting Grant i år har et Unge forskertalenter-prosjekt i Forskningsrådets FRIPRO-ordning.

Kriminalitet, ofre og kostnader

Ei som nådde helt opp og har et Unge forskertalenter-prosjekt, er Katrine Vellesen Løken, inntil nylig ansatt ved  Universitetet i Bergen og siden 1. august professor ved Norges handeslhøyskole (NHH). I 2015 var hun den yngste kvinnelige økonomiprofessor noensinne i Norge da hun ble ansatt ved Økonomisk institutt ved UiB, og tidligere i år mottok hun Nils Klim-prisen for forskningen sin.

Jana Jágerská. Nå har hun 14 millioner kroner de neste fem årene for å finansiere prosjektet "CIVICS – Criminality, Victimization and Social Interactions" sammen med flere forskere fra norske og utenlandske institusjoner. Vi har snakket med henne om hvordan hun lyktes i ERC.

CV viktig i første runde

Når du søker ERC må du i tillegg til en svært god prosjektidé, også kunne vise fram en god CV. Da vurderer panelet ikke bare prosjektideen, men om søker har erfaring og selvstendighet som gjør henne kvalifisert til Starting Grants.

Kyrre Eeg Emblem. – Jeg vil si at det aller viktigste på CV-en er publikasjoner, og at du kan vise til at du kan levere forskning av god kvalitet på et høyt nivå. Det er viktigere enn alt annet, sier Løken. CV-en dokumenterer også internasjonal erfaring, som vitner om selvstendighet som forsker.

Prosjektet må ha noe helt nytt

Da søknaden hennes gikk videre til andre runde i ERC, ble prosjektet det eneste som gjaldt, sier hun. ERC ønsker noe som er helt nytt, en helt ny vri eller noe som er i ytterkanten av forskningen som fins, sier May-Britt Tessem. samfunnsøkonomen.

I tillegg vurderer panelet selve prosjektbeskrivelsen og planen for prosjektet - om det er gjennomførbart. Selv om du kommer til intervjuet med en banebrytende prosjektidé, kan søknaden falle igjennom dersom planen er mangelfull, og panelet ikke blir overbevist om det kan gjennomføres innen tids- og kostnadsrammene for Starting Grants.

Utenlands

Løken var gjesteforsker et år ved California-universitetet i San Diego (UCSD) i 2011-2012 i forbindelse med doktorgraden, deretter et år ved University College London (UCL) som postdok. Under oppholdet i California begynte hun å utvikle prosjektideen som ble et FRIPRO Unge forskertalenter-prosjekt med sju millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet fra 2015 til 2018.

Med dette prosjektet beveget hun seg fra familieøkonomi til kriminalitet og konsekvenser for kriminelles egen familie. ERC-prosjektet tar forskningstemaet hun har jobbet med de siste par årene enda et stort steg videre ut i et område som hittil er uutforsket fra et økonomisk perspektiv.

– ERC-prosjektet inneholder nye idéer ved å omfatte kriminelle nettverk, ikke bare personer; ofrene for kriminaliteten og samfunnskostnader. Under panelintervjuet fikk jeg tilbakemelding på at dette var spennende.

Press og støtte fra institusjonen

– Jeg søkte ERC fordi jeg ble presset til det av institusjonen (Universitetet i Bergen) – der de maste på at jeg burde søke, forteller Løken. Hun mener presset og støtten har vært svært viktig for at hun søkte og nå har fått den svært prestisjetunge ERC-finansieringen.

Samfunnsvitenskapelig fakultet ved UiB har etablert en gruppe som plukker opp talentene blant egne studenter. Løken ble invitert til et møte med denne gruppa for flere år siden, og da begynte presset. Hun mente selv det var for tidlig å søke ERC; hun hadde nettopp fått barn og vurderte at CV-en ikke var tung nok. Da Katrine Løken gikk i gang med søknaden et års tid før 2017-fristen (som var høsten 2016), var utgangspunkt godt: Hun hadde partnere som hun har samarbeidet med i prosjekter i noen år allerede, hadde selve grunnideen og store datasett.

Søknaden måtte hun utvikle selv, men SV-fakultetet sørget for både økonomisk og administrativ støtte - for eksempel hjelp til budsjettet hun måtte legge ved prosjektsøknaden. Da hun gikk videre til andre runde med det krevende ERC-intervjuet, sørget fakultetet for profesjonell intervjutrening.

– Jeg har jo erfaring i å presentere, men dette var noe helt annet. Jeg skulle jo selge inn prosjektet mitt, måtte ha en god innledning og trente da på alt dette, sier Løken - som lyktes bra med det.

Via FRIPRO til ERC

Det er sju år siden Katrine Vellesen tok doktorgraden. I 2014 søkte hun og fikk FRIPROs Unge forskertalenter som finansierer hennes pågående prosjekt (2015-2018), og nå altså ERCs Starting Grant (2018 – 2022). Hun anbefaler andre som vil søke ERC, å bygge opp et prosjekt via Forskningsrådets Fri prosjektstøtte (FRIPRO), en ordning som har hatt stor betydning for hennes egen prosjektutvikling.

– Det er bare å kjøre på – hvis du ikke søker, får du ikke støtte. Det er viktig å søke, mener Katrine Løken, men hun legger til:

– Det krever mye arbeid å skrive en god søknad til ERC. Selv om det er mulig å søke flere ganger, bør du i alle fall ha en CV som gir deg sjanse til å få søknaden skikkelig vurdert i andre runde. Ikke ryk ut i første runde fordi CV-en din er mangelfull ut fra hva ERC forventer, anbefaler hun.

Løken har også hatt nytte av at andre vurderte CV-en hennes, kollegaer og andre fagfolk på hennes felt.

– Ikke minst betyr det kjempemye å ha institusjonen sin i ryggen. Det er veldig bra at institusjonen har et system for både å finne ERC-kandidater og følge dem opp, understreker Katrine Vellesen Løken.

Søknadsfristen for neste Starting Grants (2 - 7 års erfaring etter doktorgraden) er allerede 17. oktober. Utlysningen av ERC Consolidator Grants (7 - 12 års erfaring etter doktorgraden) ventes rundt 24. oktober, med søknadsfrist 15. februar 2018. Hvis du skal søke Consolidator Grants, tilbyr Forskningsrådet workshop i Oslo 26. oktober med påmeldingsfrist 22. oktober.
 

Mer om de seks norske ERC Starting Grant-vinnerne

May-Britt Tessem, NTNU

Trude Storelvmo, Universitetet i Oslo

Ruth Jane Prince, Universitetet i Oslo

Katrine Vellesen Løken, Norges Handelshøyskole

Jana Jágerská, Universitetet i Tromsø

Kyrre Eeg Emblem, Oslo universitetssykehus HF

Skrevet av:
Brita Skuland Seniorrådgiver +47 22 03 75 02 bsk@forskningsradet.no
Publisert:
26.09.2017
Sist oppdatert:
04.02.2019