Gå direkte til innhold
 

Samfunnsvitenskap tungt inn i energiforskningen

Forskningsrådet vil trekke samfunnsvitenskapene enda sterkere med i forskningen på miljøvennlig energi. Nå utlyses konkurransen om å bli FME Samfunn. Forskningsrådet planlegger å opprette tre slike sentre som hver vil få 5-10 millioner kroner i året i opptil åtte år.

I 2009 ble det opprettet åtte forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) innenfor offshore vind, CO2-håndtering, solenergi, bioenergi, miljøvennlige energisystemer og energieffektive bygg. Nå utvides ordningen til også å omfatte samfunnsvitenskapelig klima- og energiforskning.

Koordinator for FME-ordningen Tone Ibenholt. Foto: Forskningsrådet Koordinator for FME-ordningen Tone Ibenholt. Foto: Forskningsrådet

- Målet er å bygge opp sterke samfunnsvitenskapelige miljøer. Dermed kan ulike brukergrupper i departementer, direktorater og næringslivet få ordenlige svar på virkningene av energipolitiske tiltak før beslutningene tas, sier koordinator for FME-ordningen Tone Ibenholt i Forskningsrådet.

Regjeringen varslet allerede i statsbudsjettet for 2010 økt fokus på den samfunnsvitenskapelige energiforskningen og Olje- og energidepartementet signaliserte at de ville legge til rette for at det blir opprettet sterke fagmiljøer på dette området.

Totrinns prosess

Utlysningen om FME Samfunn blir offentliggjort 30. juni på Forskningsrådets nettsider. Søknadsprosessen vil skje i to trinn: En prosjektskisse må være sendt til Forskningsrådet innen 15. september 2010. En full søknad må sendes innen 1. desember 2010. Bare de som har sendt inn prosjektskisse kan sende inn en full søknad, men ingen miljøer vil bli utelukket på bakgrunn av skissen.

Hovedkravene i utvelgelsen er vitenskapelige kvalitet og samfunnsmessig relevans, og det vil stilles høye krav til miljøene. To ekspertpaneler vil vurdere hver av de to kriteriene.

Hvem som blir valgt ut som FME Samfunn-sentre, blir offentliggjort i februar 2011 under Energiuka.

Hvert senter vil få 5-10 millioner kroner i året i fem år. Deretter blir sentrene evaluert, før det avgjøres om de skal få støtte i ytterligere tre år.

Finansieringsmodellen blir litt annerledes enn i de øvrige FME-sentrene siden det ikke er forventet at næringslivet går inn med like stor støtte som i de teknologiske FME-ene. Forskningsrådet forutsetter at forskningsinstitusjonene bidrar med minimum 25 prosent og Forskningsrådet kan bidra med inntil 75 prosent av budsjettet. Formidling av forskningsresultatene blir en viktig del av oppgaven til de tre sentrene.

Forskningsrådets RENERGI-program har allerede utvidet porteføljen av prosjekter innenfor samfunnsvitenskap. Nå blir denne satsingen styrket med etableringen av sterke fagmiljøer, og det er et mål at sentrene skal jobbe flerfaglig.

Forskningsrådet har pekt ut noen viktige temaer som FME Samfunn skal dekke, blant annet modellutvikling og energiscenarioer for analyse av energimarkeder, studier av internasjonal klima- og energipolitikk, energibruk og analyse av virkemiddelbruk for å nå politiske mål på energiområdet samt innovasjon og verdiskaping innenfor fornybar energi, energieffektive løsninger og CCS.

Skrevet av:
Claude R. Olsen
Publisert:
29.06.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016