Gå direkte til innhold
 

SFF: 34 sentre går videre til andre runde

34 sentre blir invitert til å sende inn detaljert søknad om å bli nytt SFF. Søknadsfrist for andre runde er 25. mai og endelig avgjørelse tas i desember.

Det kom inn 150 søknader om å bli nytt senter for fremragende forskning ved fjerde utlysning av ordningen. Søknadene er vurdert av en internasjonal vitenskapelig komité. Denne komiteen har bestått av "generalister" som spenner over et bredt spekter av fag. De har alle har bred erfaring fra forskning på høyt internasjonalt nivå og fra ledelse av større forskningsaktiviteter.

Den internasjonale vitenskapelige komiteen er samlet for å behandle SFF-søknadene. Her står de sammen med Forskningsrådets representanter.
Komiteen hadde et firedagers møte der søknadene ble diskutert i tre underkomiteer, i tverr-komitemøter og i plenumsmøter. På komiteens siste plenumsmøte fremmet hver underkomite forslag om hvilke søknader som skulle inviteres til trinn 2. Alle de tre underkomiteene mente de hadde funnet et knekkpunkt i kvaliteten på søknadene, og at søknadene som var vurdert som bedre enn dette burde inviteres til trinn 2. Til sammen utgjorde dette 34 SFF-søknader.

Forskningsrådets styreutvalg for SFF-ordningen har nå besluttet at disse 34 sentrene inviteres til trinn 2. Styreutvalget består av utvalgte medlemmer fra Forskningsrådets Hovedstyre og de fire Divisjonsstyrene.
Følgende sentre inviteres til trinn 2:

Søknader som er behandlet i to underkomiteer

Centre for Early Human Behaviour (EHB)
Homo Sapiens Behavioural Evolution 100-50 000 Years, South Africa

Universitetet i Bergen
Centre for Selective Autophagy Research UiT Norges arktiske universitet 
Center for Bio-Nano Things for Human Health

NTNU

Centre for Fertility and Health Nasjonalt Folkehelseinstitutt

 

Underkomite for humaniora og samfunnsvitenskap

Social science Centre for the Advancement of Long-term Environmental Sustainability Universitetet i Oslo
Centre for Resilience in Healthcare: Sharing knowledge - reforming science (SHARE) Universitetet i Stavanger
ConceptLab Universitetet i Oslo
Centre for experimental research on Fairness, Inequality, and Rationality Norges Handelshøyskole
Quality in Teaching Universitetet i Oslo
Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion (RITMO) Universitetet i Oslo
Centre of Responsible Evidence Appraisal Universitetet i Bergen
Political Authority and Contested Statehood Norsk Utenrikspolitisk Institutt
International Centre for Global Health Inequalities Research NTNU

 

Underkomite for medisin og biologi

Center for Cancer Cell Reprogramming Universitetet i Oslo
Norwegian Institute of Cancer Screening Evidence and Research:
From Science to Improved Patient Care
Universitetet i Oslo
Centre for ecosystem studies in the new Arctic Ocean UiT Norges arktiske universitet 
Centre of B cell Disorders Universitetet i Oslo
Centre for Salmonid Genome Evolution and Adaptation (SalGENE)

Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet

Centre for Gut AutoImmune Diseases Universitetet i Oslo
Centre for Infectious vector-borne Diseases with an Environmental Reservoir (CIDER) Universitetet i Oslo
Developing an integrated open access organ on chip platform for drug discovery Oslo universitetssykehus
GenoDyn Centre of Genome Dynamics NTNU
Centre for research into age related neurodegenerative diseases Universitetet i Bergen

 

Underkomite for matematikk, naturvitenskap og teknologi

Porous Media Laboratory NTNU
Center for Low Dissipation Quantum Spintronics NTNU
Centre for Integrated Quantitative Earth System Dynamics Universitetet i Bergen
Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences Universitetet i Oslo
MaNCreation Centre:
Mankind and Nature inspired rational design of heterogeneous catalysts
Universitetet i Oslo
Norwegian Centre for Dark Matter Research Universitetet i Oslo
Rosseland Centre for Solar Physics Universitetet i Oslo
Centre for Atmospheric Water Studies Norsk institutt for luftforskning 
Center for Large-Scale Software Development SINTEF
Ferroic Materials Research Centre –
Next generation ferroic materials and novel device concepts
NTNU
Center of Multiscale Computational Physiology Simula Research Laboratory

 

Neste trinn i søknadsbehandlingen

Søknadsfristen til trinn 2 er onsdag 25. mai kl. 13. Utlysningen er allerede lagt ut, men mindre endringer kan skje inntil 13. april. Fra denne dagen kan søknader opprettes. Søknadene vil bli vurdert av internasjonale fageksperter med kompetanse på søknadenes fagområder. Rangering av søknadene foretas av en ny internasjonal vitenskapelig komité før Forskningsrådets styreutvalg foretar tildeling i desember.

Informasjonsmøte 8. april

Søkerne til trinn to inviteres til et informasjonsmøte i Forskningsrådets lokaler fredag 8. april kl. 12-15. Et viktig punkt på møtet er sentrenes budsjettering. Møtet vil bli strømmet.

Skrevet av:
Christian Lund Spesialrådgiver 22 03 73 40 clu@forskningsradet.no
Publisert:
15.03.2016
Sist oppdatert:
13.09.2016