Gå direkte til innhold
 

Rekordstor forskningsinnsats i næringslivet

Norges største forskningssatsing for næringslivet, SkatteFUNN, vokste kraftig i 2015. Ferske tall fra Forskningsrådet viser at over 5800 prosjekter fikk støtte i 2015, om lag 1000 flere prosjekter enn i 2014.

– Kunnskap styrker bedriftenes innovasjonsevne, sier Arvid Hallèn. (Foto: Sverre Jarild) – Kunnskap styrker bedriftenes innovasjonsevne og det trenger vi i tider med behov for omstilling. Det er svært gledelig at vi nå har nådd så mange bedrifter, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

SkatteFUNN er den desidert største forsknings- og utviklingssatsingen for norsk næringsliv. Ordningen er enkel og tilgjengelig for alle bedrifter som vil bruke FoU i eget utviklingsarbeid. Prosjektene som er omfattet av skattefunnordningen budsjetterte med å bruke hele 20 milliarder på forskning og utvikling i 2015. Det vil utløse om lag 3,5 milliarder i skattelette til bedriftene. IKT er det største enkeltområdet etterfulgt av petroleum, sjømat og helse. SkatteFUNN treffer hele bredden av sterke, norske næringsområder og nye lovende bransjer. Bygg og anlegg er nå også blitt en sterk FoU-sektor i SkatteFUNN-sammenheng. Bedriftene oppgir at erfaringene de får gjennom SkatteFUNN-prosjektene, gir læring og innsikt i at forskning lønner seg

Forskning gir konkurransefortrinn

– Gjennom arbeidet med SkatteFUNN-prosjektene, får bedriftene verdifull kompetanse og nettverk. Samtidig utvikler de nye produkter, prosesser og tjenester som kan gi dem et verdifullt konkurransefortrinn, sier Hallén.

Også i år opplever Forskningsrådet at det er stor interesse for å søke SkatteFUNN-midler, og de forbereder nå "Åpen dag"-arrangementer i alle landets fylker hvor bedrifter kan få informasjon om regelverk og kriterier og høre eksempler på vellykkede prosjekter. Deltagerne tilbys også speed date med rådgivere fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge for å diskutere sitt prosjekt eller få avklaringer. 

Dette er SkatteFUNN:
SkatteFUNN (Skattefradrag for forskning og utvikling) er en rettighetsbasert skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som ønsker å gjennomføre et forskningsprosjekt, kan søke Forskningsrådet om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag.
• Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.
• Alle næringer og selskapsformer kan søke om SkatteFUNN-godkjenning for sitt FoU-prosjekt, og det er bedriften selv som velger tema for prosjektet.
• Søknadene til SkatteFUNN har problemstillinger innenfor alle fagområder, men et SkatteFUNN-prosjekt må alltid ha som mål å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter i forbindelse med utvikling av nye eller forbedrede varer, tjenester eller produksjonsprosesser.
• For å søke SkatteFUNN, må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon, får støtten utbetalt fra Skatteetaten gjennom skatteoppgjøret.
 

Skrevet av:
Maria Ekornes Myhre Seniorrådgiver mem@forskningsradet.no
Publisert:
29.03.2016
Sist oppdatert:
30.03.2016